Prírodné vedy

33 škôl a fakúlt

Prírodovedecká fakulta

 • Analytická chémia
 • Anorganická chémia
 • Antropológia

a ďalších 30 programov

33 programov

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Dopravná logistika podniku
 • Geologické inžinierstvo
 • Geoturizmus

a ďalších 10 programov

13 programov

Strojnícka fakulta

 • Inžinierstvo prostredia
 • Spracovanie plastov
 • Technika ochrany životného prostredia
3 programy

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

 • Hutníctvo
 • Spracovanie a recyklácia odpadov
 • Tepelná technika a plynárenstvo
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Stavebná fakulta

 • Stavby pre udržateľné hospodárenie s vodou v krajine
 • Stavby s environmentálnym určením
2 programy

Fakulta humanitných a prírodných vied

 • Biológia
 • Ekológia
 • Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov

a ďalších 6 programov

9 programov

Stavebná fakulta

 • Geodézia a kartografia
 • Matematicko-počítačové modelovanie
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

 • Agroekológia
 • Genetické technológie v agrobiológii
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Elektronika a fotonika
 • Fyzikálne inžinierstvo
 • Jadrové a fyzikálne inžinierstvo
 • Kozmické inžinierstvo
4 programy

Fakulta ekológie a environmentalistiky

 • Ekológia a ochrana biodiverzity
 • Environmentálne inžinierstvo
 • Environmentálny manažment

a ďalšie 2 programy

5 programov

Lesnícka fakulta

 • Aplikovaná geoinformatika a geodézia
 • Ekológia lesa
 • Geoinformačné a mapovacie techniky v lesníctve
3 programy

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
1 program

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
3 programy