Prírodné vedy

30 škôl a fakúlt

Pokecaj s vybranou VŠ v ČR na online veľtrhu VŠ od 18.10.2022 do 19.10.2022 ZAREGISTRUJ se zdarma

Fakulta ekológie a environmentalistiky

 • Ekológia a ochrana biodiverzity
 • Forenzná a kriminalistická environmentalistika
 • Ochrana a využívanie krajiny
3 programy

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Dopravná logistika podniku
 • Geologické inžinierstvo
 • Geoturizmus

a ďalších 9 programov

12 programov

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve
 • Biochémia a biomedicínske technológie
 • Biotechnológia

a ďalších 7 programov

10 programov

Stavebná fakulta

 • Geodézia a kartografia
 • Matematicko-počítačové modelovanie
2 programy

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Elektronika a fotonika
 • Jadrové a fyzikálne inžinierstvo
 • Kozmické inžinierstvo
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Lesnícka fakulta

 • Ekológia lesa
 • Geoinformačné a mapovacie techniky v lesníctve
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • Astronómia a astrofyzika
 • Biofyzika a chemická fyzika
 • Biomedicínska fyzika

a ďalších 16 programov

19 programov

Fakulta prírodných vied

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikované geovedy
 • Environmentálna biológia

a ďalších 6 programov

9 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • Etnológia a kultúrna antropológia
 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
3 programy

Prírodovedecká fakulta

 • Analytická chémia
 • Anorganická chémia
 • Antropológia

a ďalších 32 programov

35 programov

Fakulta humanitných a prírodných vied

 • Biológia
 • Ekológia
 • Geografia a aplikovaná geoinformatika

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
1 program