Prírodné vedy

29 škôl a fakúlt

Hľadáš praktické štúdium pre svoje budúce pôsobenie? 👩‍🎓👨‍🎓 EUBA ťa správne nasmeruje👉

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Geologické inžinierstvo
 • Geoturizmus
 • Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín

a ďalších 7 programov

10 programov

Fakulta prírodných vied a informatiky

 • Biológia
 • Environmentalistika v krajinnom plánovaní a v praxi
 • Fyzika materiálov

a ďalších 8 programov

11 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve
 • Biochémia a biomedicínske technológie
 • Biotechnológia

a ďalších 7 programov

10 programov

Stavebná fakulta

 • Geodézia a kartografia
 • Matematicko-počítačové modelovanie
2 programy

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Elektronika a fotonika
 • Jadrové a fyzikálne inžinierstvo
 • Kozmické inžinierstvo
 • Space Engineering
4 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • Astronómia a astrofyzika
 • Biofyzika a chemická fyzika
 • Biomedicínska fyzika

a ďalších 16 programov

19 programov

Fakulta prírodných vied

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikované geovedy
 • Environmentálna biológia

a ďalších 6 programov

9 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Filozofická fakulta

 • Etnológia a kultúrna antropológia
 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
2 programy

Prírodovedecká fakulta

 • Analytická chémia
 • Anorganická chémia
 • Aplikovaná geofyzika

a ďalších 27 programov

30 programov

Fakulta humanitných a prírodných vied

 • Biológia
 • Ekológia a environmentalistika
 • Geografia a aplikovaná geoinformatika

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta ekológie a environmentalistiky

 • Ekológia a ochrana biodiverzity
 • Forenzná a kriminalistická environmentalistika
 • Ochrana a využívanie krajiny
3 programy

Lesnícka fakulta

 • Ekológia lesa
 • Geoinformačné a mapovacie techniky v lesníctve
2 programy