Prírodné vedy

32 škôl a fakúlt

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Dopravná logistika podniku
 • Geologické inžinierstvo
 • Geoturizmus

a ďalších 10 programov

13 programov

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve
 • Biochémia a biomedicínske technológie
 • Biotechnológia

a ďalších 7 programov

10 programov

Stavebná fakulta

 • Geodézia a kartografia
 • Matematicko-počítačové modelovanie
2 programy

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Elektronika a fotonika
 • Jadrové a fyzikálne inžinierstvo
 • Kozmické inžinierstvo
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Strojnícka fakulta

 • Inžinierstvo prostredia
 • Spracovanie plastov
 • Technika ochrany životného prostredia
3 programy

Stavebná fakulta

 • Stavby pre udržateľné hospodárenie s vodou v krajine
 • Stavby s environmentálnym určením
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta humanitných a prírodných vied

 • Biológia
 • Ekológia
 • Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov

a ďalších 6 programov

9 programov

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • Astronómia a astrofyzika
 • Biofyzika a chemická fyzika
 • Biomedicínska fyzika

a ďalších 20 programov

23 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Prírodovedecká fakulta

 • Analytická chémia
 • Anorganická chémia
 • Antropológia

a ďalších 30 programov

33 programov

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

 • Agroekológia
 • Genetické technológie v agrobiológii
2 programy

Fakulta ekológie a environmentalistiky

 • Ekológia a ochrana biodiverzity
 • Environmentálne inžinierstvo
 • Environmentálny manažment

a ďalšie 2 programy

5 programov

Lesnícka fakulta

 • Aplikovaná geoinformatika a geodézia
 • Ekológia lesa
 • Geoinformačné a mapovacie techniky v lesníctve
3 programy