Chémia

14 škôl a fakúlt

6x najlepšie hodnotená VŠ v ČR. Individuálny prístup, prax. Študujte na NEWTON University.

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Analytická chémia
 • Anorganická chémia
 • Anorganická technológia a materiály, zameranie katalytické technológie

a ďalších 28 programov

31 programov

Fakulta prírodných vied

 • Environmentálna biológia
 • Forenzná a kriminalistická chémia
 • Geochémia
 • Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Prírodovedecká fakulta

 • Analytická chémia
 • Anorganická chémia
 • Biochémia

a ďalších 15 programov

18 programov

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
1 program

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
1 program

Fakulta prírodných vied

 • Teória vyučovania chémie
 • Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
2 programy

Prírodovedecká fakulta

 • Analytická chémia
 • Anorganická chémia
 • Biochémia

a ďalších 11 programov

14 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta prírodných vied

 • Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia
 • Aplikovaná analytická chémia
 • Aplikovaná chémia
 • Chémia
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
1 program

Pedagogická fakulta

 • Teória chemického vzdelávania
 • Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
2 programy