Chémia

14 škôl a fakúlt

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Analytická chémia
 • Anorganická chémia
 • Anorganické technológie a materiály

a ďalších 31 programov

34 programov

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • Biofyzika a chemická fyzika
 • Biomedicínska fyzika
 • Chemická fyzika
 • Meteorológia a klimatológia
4 programy

Prírodovedecká fakulta

 • Analytická chémia
 • Anorganická chémia
 • Biochémia

a ďalších 14 programov

17 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
1 program

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
1 program

Fakulta prírodných vied

 • Teória vyučovania chémie
 • Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
2 programy

Fakulta prírodných vied

 • Environmentálna chémia (2014)
 • Forenzná a kriminalistická chémia
 • Geochémia
 • Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
4 programy

Prírodovedecká fakulta

 • Analytická chémia
 • Anorganická chémia
 • Biochémia

a ďalších 12 programov

15 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta prírodných vied

 • Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia
 • Aplikovaná chémia
 • Chémia
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
1 program

Pedagogická fakulta

 • Teória chemického vzdelávania
 • Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
2 programy