Chémia

14 škôl a fakúlt

Filozofuješ nad študijnými programmi? 🤓💻😎 Aplikovaná informatika by sa hodila! 

Fakulta prírodných vied a informatiky

 • Teória vyučovania chémie
 • Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
2 programy

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Analytická chémia
 • Anorganická chémia
 • Anorganické technológie a materiály

a ďalších 29 programov

32 programov

Fakulta prírodných vied

 • Environmentálna biológia
 • Forenzná a kriminalistická chémia
 • Geochémia
 • Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Prírodovedecká fakulta

 • Analytická chémia
 • Anorganická chémia
 • Biochémia

a ďalších 17 programov

20 programov

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
1 program

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
1 program

Prírodovedecká fakulta

 • Analytická chémia
 • Anorganická chémia
 • Biochémia

a ďalších 11 programov

14 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta prírodných vied

 • Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia
 • Aplikovaná analytická chémia
 • Aplikovaná chémia
 • Chémia
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
1 program

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
1 program