Chémia

10 škôl a fakúlt

EUBA spúšťa nový profesijne orientovaný študijný program 😍. Prihlás sa do 30. júla!

Prírodovedecká fakulta

 • Analytická chémia
 • Anorganická chémia
 • Biochémia

a ďalších 7 programov

10 programov

Lekárska fakulta

 • Lekárska biológia a klinická genetika
 • Lekárska mikrobiológia a imunológia
 • Lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
3 programy

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
1 program

Prírodovedecká fakulta

 • Analytická chémia
 • Anorganická chémia
 • Anorganická chémia (EN)

a ďalších 7 programov

10 programov

Fakulta prírodných vied

 • Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia
1 program

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.