Chémia

11 škôl a fakúlt

EUBA spúšťa nový profesijne orientovaný študijný program 😍. Prihlás sa do 30. júla!

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie
 • Biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie - konverzný program
 • Biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie (EN)

a ďalších 14 programov

17 programov

Fakulta prírodných vied

 • Environmentálna biológia
 • Forenzná a kriminalistická chémia
 • Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
3 programy

Prírodovedecká fakulta

 • Biochémia
 • Biochémia (konverzný program)
 • Biological Chemistry

a ďalšie 3 programy

6 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
1 program

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
1 program

Prírodovedecká fakulta

 • Biológia - Chémia
 • Fyzika - Chémia
 • Chémia

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta prírodných vied

 • Aplikovaná analytická chémia
 • Chémia
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
1 program

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
1 program