Chémia

15 škôl a fakúlt

EUBA spúšťa nový profesijne orientovaný študijný program 😍. Prihlás sa do 30. júla!

Fakulta prírodných vied a informatiky

 • Teória vyučovania chémie
 • Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
2 programy

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Analytická chémia
 • Anorganická chémia
 • Anorganické technológie a materiály

a ďalších 34 programov

37 programov

Fakulta prírodných vied

 • Environmentálna biológia
 • Forenzná a kriminalistická chémia
 • Geochémia
 • Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
4 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Prírodovedecká fakulta

 • Analytická chémia
 • Anorganická chémia
 • Biochémia

a ďalších 14 programov

17 programov

Lekárska fakulta

 • Lekárska biológia a klinická genetika
 • Lekárska mikrobiológia a imunológia
 • Lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
3 programy

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
1 program

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
1 program

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Prírodovedecká fakulta

 • Analytická chémia
 • Anorganická chémia
 • Anorganická chémia (EN)

a ďalších 14 programov

17 programov

Fakulta prírodných vied

 • Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia
 • Aplikovaná analytická chémia
 • Aplikovaná chémia
 • Chémia
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
1 program

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
1 program

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.