Biológia

19 škôl a fakúlt

UNIZA  →  Fakulta humanitných vied uzatvára 2. kolo až 31.7.2024, 😊🎓 tak si podaj prihlášku!  

Fakulta prírodných vied a informatiky

 • Biológia
 • Molekulárna biológia
 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
3 programy

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Biochémia
 • Biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie
 • Biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie - konverzný program

a ďalších 10 programov

13 programov

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

 • Farmakológia
 • Klinická farmakológia
 • Lekárska biofyzika
 • Lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
4 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta prírodných vied

 • Environmentálna biológia
 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
2 programy

Prírodovedecká fakulta

 • Biochémia
 • Biochémia (konverzný program)
 • Biológia

a ďalších 17 programov

20 programov

Lekárska fakulta

 • Lekárska biológia a klinická genetika
 • Lekárska mikrobiológia a imunológia
 • Lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
3 programy

Fakulta humanitných a prírodných vied

 • Biológia
 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
2 programy

Lesnícka fakulta

 • Lesnícka fytológia
 • Lesnícka fytológia (EN)
2 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
1 program

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
1 program

Lekárska fakulta

 • Klinická biochémia
 • Lekárska farmakológia
 • Neurológia
 • Normálna a patologická fyziológia
4 programy

Prírodovedecká fakulta

 • Biofyzika
 • Biofyzika (EN)
 • Biochémia

a ďalších 17 programov

20 programov

Fakulta prírodných vied

 • Aplikovaná biológia
 • Biotechnológie
 • Molekulárna biológia
3 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
1 program

Pedagogická fakulta

 • Teória prírodovedného vzdelávania
 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
3 programy