Biológia

19 škôl a fakúlt

Klimatická kríza je realita,♻️ zabojuj spolu s nami o našu planétu! TUZVO

Fakulta prírodných vied a informatiky

 • Biológia
 • Molekulárna biológia
 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
3 programy

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Biochémia
 • Biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie
 • Biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie - konverzný program

a ďalších 8 programov

11 programov

Lesnícka fakulta

 • Lesnícka fytológia
 • Lesnícka fytológia v anglickom jazyku
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

 • Farmakológia
 • Klinická farmakológia
 • Lekárska biofyzika
 • Lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
4 programy

Fakulta prírodných vied

 • Environmentálna biológia
 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
2 programy

Prírodovedecká fakulta

 • Biochémia
 • Biochémia (konverzný program)
 • Biológia

a ďalších 19 programov

22 programov

Fakulta humanitných a prírodných vied

 • Biológia
 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
1 program

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
1 program

Lekárska fakulta

 • Klinická biochémia
 • Lekárska farmakológia
 • Neurológia
 • Normálna a patologická fyziológia
4 programy

Prírodovedecká fakulta

 • Biofyzika
 • Biochémia
 • Biológia

a ďalších 16 programov

19 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta prírodných vied

 • Aplikovaná biológia
 • Biotechnológie
 • Molekulárna biológia
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
1 program

Pedagogická fakulta

 • Teória prírodovedného vzdelávania
 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
3 programy