Biológia

13 škôl a fakúlt

Online VEĽTRH VŠ od 8.2.2023 do 9.2.2023 Získaj vstupenku ZDARMA

Prírodovedecká fakulta

 • Biochémia
 • Biotechnológie
 • Botanika

a ďalších 9 programov

12 programov

Fakulta humanitných a prírodných vied

 • Biológia
 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
1 program

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
1 program

Fakulta prírodných vied a informatiky

 • Biológia
 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
2 programy

Prírodovedecká fakulta

 • Biofyzika
 • Biochémia
 • Botanika a fyziológia rastlín

a ďalšie 3 programy

6 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta prírodných vied

 • Aplikovaná biológia
 • Biotechnológie
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
1 program

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
2 programy