Biológia

14 škôl a fakúlt

 enlightened Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Biochémia
 • Biotechnológia
 • Biotechnológie (double-degree)
 • Chémia a technológia požívatín
4 programy

Lesnícka fakulta

 • Lesnícka fytológia
 • Lesnícka fytológia (AJ)
2 programy

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

 • Farmakológia
 • Klinická farmakológia
 • Lekárska biofyzika
 • Lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Prírodovedecká fakulta

 • Biochémia
 • Biotechnológie
 • Botanika

a ďalších 7 programov

10 programov

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
1 program

Lekárska fakulta

 • Klinická biochémia
 • Lekárska farmakológia
 • Neurológia
 • Normálna a patologická fyziológia
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Prírodovedecká fakulta

 • Biofyzika
 • Biochémia
 • Fyziológia rastlín

a ďalšie 4 programy

7 programov

Fakulta prírodných vied

 • Biotechnológie
 • Molekulárna biológia
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Teória prírodovedného vzdelávania
1 program