Biológia

15 škôl a fakúlt

Študuj staviteľstvo na 📐Stavebnej fakulte UNIZA! Pozri sa ako prebiehal virtuálny DOD.

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

 • Farmakológia
 • Klinická farmakológia
 • Lekárska biofyzika
 • Lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
4 programy

Prírodovedecká fakulta

 • Biochémia
 • Biotechnológie
 • Botanika

a ďalších 7 programov

10 programov

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
1 program

Lekárska fakulta

 • Klinická biochémia
 • Lekárska farmakológia
 • Neurológia
 • Normálna a patologická fyziológia
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Prírodovedecká fakulta

 • Biofyzika
 • Biochémia
 • Fyziológia rastlín

a ďalšie 4 programy

7 programov

Fakulta prírodných vied

 • Biotechnológie
 • Molekulárna biológia
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Teória prírodovedného vzdelávania
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.