Geografia a kartografia

11 škôl a fakúlt

UNIZA  →  Fakulta humanitných vied uzatvára 2. kolo až 31.7.2024, 😊🎓 tak si podaj prihlášku!  

Fakulta prírodných vied a informatiky

 • Geografia v regionálnom rozvoji
 • Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
2 programy

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Geodézia a kataster nehnuteľností
 • Geológia a regionálny rozvoj
 • Geoturizmus
3 programy

Fakulta prírodných vied

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná informatika a vývoj softvéru
 • Geopotenciál regiónov
 • Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
4 programy

Prírodovedecká fakulta

 • Ekonomická a politická geografia a demografia
 • Ekonomická a sociálna geografia, demografia a územný rozvoj
 • Fyzická geografia a geoinformatika

a ďalších 8 programov

11 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta humanitných a prírodných vied

 • Geografia a aplikovaná geoinformatika
 • Regionálna geografia a regionálny rozvoj
 • Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
3 programy

Lesnícka fakulta

 • Geoinformačné a mapovacie techniky v lesníctve
1 program

Prírodovedecká fakulta

 • Biológia - Geografia
 • Geografia - Filozofia
 • Geografia - Informatika

a ďalších 7 programov

10 programov

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
1 program

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.