Geografia a kartografia

12 škôl a fakúlt

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Geodézia a kataster nehnuteľností
 • Geológia a regionálny rozvoj
 • Geoturizmus
3 programy

Lesnícka fakulta

 • Geoinformačné a mapovacie techniky v lesníctve
1 program

Fakulta prírodných vied

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná informatika a vývoj softvéru
 • Geopotenciál regiónov
 • Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Prírodovedecká fakulta

 • Ekonomická, sociálna a politická geografia
 • Fyzická geografia a geoinformatika
 • Fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika

a ďalších 9 programov

12 programov

Fakulta humanitných a prírodných vied

 • Geografia a aplikovaná geoinformatika
 • Regionálna geografia a regionálny rozvoj
 • Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
3 programy

Fakulta prírodných vied

 • Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
1 program

Prírodovedecká fakulta

 • Biológia - Geografie
 • Geografia
 • Geografia - Filozofia

a ďalších 6 programov

9 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
1 program

Filozofická fakulta

 • Aplikovaná etika - Geografia
 • Britské a americké štúdiá - Geografia
 • História - Geografia

a ďalšie 2 programy

5 programov