Geografia a kartografia

4 školy a fakulty

U nás môžeš okrem prírodných vied 🌿 študovať aj informatiku 💻, tak si vyber tu!

Prírodovedecká fakulta

  • Fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika
  • Humánna geografia a demografia
  • Regionálna geografia
3 programy

Fakulta humanitných a prírodných vied

  • Regionálna geografia a regionálny rozvoj
1 program

Prírodovedecká fakulta

  • Geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme
1 program

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.