Geografia a kartografia

12 škôl a fakúlt

Chceš si rozšíriť vedomosti, dovzdelať sa a vzdelávať ostatných? ✨ Študuj učiteľstvo u nás!

Fakulta prírodných vied a informatiky

 • Geografia v regionálnom rozvoji
 • Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
2 programy

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Geodézia a kataster nehnuteľností
 • Geológia a regionálny rozvoj
 • Geoturizmus
3 programy

Lesnícka fakulta

 • Geoinformačné a mapovacie techniky v lesníctve
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta prírodných vied

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná informatika a vývoj softvéru
 • Geopotenciál regiónov
 • Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
4 programy

Prírodovedecká fakulta

 • Ekonomická a politická geografia a demografia
 • Fyzická geografia a geoinformatika
 • Fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika

a ďalších 6 programov

9 programov

Fakulta humanitných a prírodných vied

 • Geografia a aplikovaná geoinformatika
 • Regionálna geografia a regionálny rozvoj
 • Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
3 programy

Prírodovedecká fakulta

 • Biológia - Geografia
 • Geografia
 • Geografia - Filozofia

a ďalších 7 programov

10 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.