Geografia a kartografia

6 škôl a fakúlt

 enlightened Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Fakulta prírodných vied

  • Aplikovaná informatika
  • Aplikovaná informatika a vývoj softvéru
  • Geopotenciál regiónov
3 programy

Prírodovedecká fakulta

  • Fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika
  • Humánna geografia a demografia
  • Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve
  • Regionálna geografia
4 programy

Fakulta humanitných a prírodných vied

  • Regionálna geografia a regionálny rozvoj
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Prírodovedecká fakulta

  • Geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.