Geografia a kartografia

9 škôl a fakúlt

 enlightened Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Lesnícka fakulta

 • Geoinformačné a mapovacie techniky v lesníctve
1 program

Fakulta prírodných vied

 • Aplikovaná informatika
 • Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
2 programy

Prírodovedecká fakulta

 • Fyzická geografia a geoinformatika
 • Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve
 • Regionálna geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia
 • Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta humanitných a prírodných vied

 • Geografia a aplikovaná geoinformatika
 • Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
2 programy

Prírodovedecká fakulta

 • Geografia a geoinformatika
 • Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.