Geografia a kartografia

8 škôl a fakúlt

Fakulta prírodných vied a informatiky

 • Geografia v regionálnom rozvoji
 • Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
2 programy

Fakulta prírodných vied

 • Aplikovaná informatika
 • Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
2 programy

Prírodovedecká fakulta

 • Ekonomická a sociálna geografia, demografia a územný rozvoj
 • Fyzická geografia a geoinformatika
 • Regionálna geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia
 • Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
4 programy

Fakulta humanitných a prírodných vied

 • Geografia a aplikovaná geoinformatika
 • Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
2 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Lesnícka fakulta

 • Geoinformačné a mapovacie techniky v lesníctve
1 program

Prírodovedecká fakulta

 • Geografia a geoinformatika
 • Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
1 program

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.