Geografia a kartografia

10 škôl a fakúlt

 enlightened Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Geodézia a kataster nehnuteľností
 • Geológia a regionálny rozvoj
 • Geoturizmus
3 programy

Fakulta prírodných vied

 • Aplikovaná informatika a vývoj softvéru
 • Geopotenciál regiónov
 • Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
3 programy

Prírodovedecká fakulta

 • Ekonomická, sociálna a politická geografia
 • Geografia a geoekológia pre krajinné plánovanie
 • Geografia, demografia, migrácia a ľudské zdroje

a ďalšie 3 programy

6 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta humanitných a prírodných vied

 • Geografia a aplikovaná geoinformatika
 • Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
2 programy

Prírodovedecká fakulta

 • Biológia - Geografia
 • Geografia
 • Geografia - Filozofia

a ďalšie 4 programy

7 programov

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.