Geografia a kartografia

2 školy a fakulty

Rozmanitý výber neučitelských 💬, ale aj učitelských 📙🧐 programov nájdeš na TU!

Prírodovedecká fakulta

  • Ekonomická a politická geografia a demografia
  • Ekonomická a sociálna geografia, demografia a územný rozvoj
  • Fyzická geografia a geoinformatika

a ďalších 7 programov

10 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.