Geografia a kartografia

1 škola alebo fakulta

Rozmanitý výber neučitelských 💬, ale aj učitelských 📙🧐 programov nájdeš na TU!

Lesnícka fakulta

  • Geoinformačné a mapovacie techniky v lesníctve
1 program

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.