Matematika

13 škôl a fakúlt

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Stavebná fakulta

 • Aplikovaná matematika
 • Matematicko-počítačové modelovanie
2 programy

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • Diskrétna matematika
 • Ekonomická a finančná matematika
 • Ekonomicko-finančná matematika a modelovanie

a ďalších 15 programov

18 programov

Fakulta ekonómie a informatiky

 • Teória vyučovania matematiky a informatiky
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
1 program

Fakulta prírodných vied

 • Matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve
 • Teória vyučovania matematiky
 • Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
3 programy

Fakulta prírodných vied

 • Matematická analýza
 • Matematika
 • Matematika v analýze dát a vo financiách

a ďalšie 3 programy

6 programov

Prírodovedecká fakulta

 • Aplikovaná matematika
 • Diskrétna matematika
 • Ekonomická a finančná matematika

a ďalších 9 programov

12 programov

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
1 program

Filozofická fakulta

 • Britské a americké štúdiá - Matematika
 • Slovenský jazyk a literatúra - Matematika
2 programy