Matematika

10 škôl a fakúlt

Klimatická kríza je realita,♻️ zabojuj spolu s nami o našu planétu! TUZVO

Fakulta prírodných vied a informatiky

 • Matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve
 • Teória vyučovania matematiky
 • Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
3 programy

Stavebná fakulta

 • Aplikovaná matematika
 • Matematicko-počítačové modelovanie
2 programy

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • Aplikovaná matematika
 • Ekonomická a finančná matematika
 • Ekonomicko-finančná matematika a modelovanie

a ďalších 9 programov

12 programov

Fakulta prírodných vied

 • Matematická analýza
 • Matematika
 • Matematika v analýze dát a vo financiách
 • Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta ekonómie a informatiky

 • Teória vyučovania matematiky a informatiky
1 program

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
1 program

Prírodovedecká fakulta

 • Aplikovaná matematika
 • Diskrétna matematika
 • Ekonomická a finančná matematika

a ďalších 9 programov

12 programov

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
1 program

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.