Prírodné vedy

28 škôl a fakúlt

Získaj konkurenčnú výhodu na pracovnom trhu a vyber si štúdium 📚 na TUZVO!

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
3 programy

Prírodovedecká fakulta

 • Biofyzika
 • Biológia
 • Biológia - Geografia

a ďalších 23 programov

26 programov

Fakulta prírodných vied

 • Aplikovaná analytická chémia
 • Aplikovaná biológia
 • Biotechnológie

a ďalšie 2 programy

5 programov

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
3 programy

Filozofická fakulta

 • Britské a americké štúdiá
 • História (v kombinácii)
2 programy