Prírodné vedy

40 škôl a fakúlt

Pokecaj s vybranou VŠ v ČR na online veľtrhu VŠ od 18.10.2022 do 19.10.2022 ZAREGISTRUJ se zdarma

Prírodovedecká fakulta

 • Analytická chémia
 • Anorganická chémia
 • Antropológia

a ďalších 62 programov

65 programov

Fakulta humanitných a prírodných vied

 • Antropológia
 • Biológia
 • Ekológia

a ďalších 7 programov

10 programov

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

 • Agroekológia
 • Genetické technológie v agrobiológii
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
1 program

Fakulta ekonómie a informatiky

 • Teória vyučovania matematiky a informatiky
1 program

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
3 programy

Fakulta prírodných vied

 • Aplikovaná ekológia a environmentalistika
 • Biológia
 • Environmentalistika

a ďalších 14 programov

17 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Lekárska fakulta

 • Klinická biochémia
 • Lekárska farmakológia
 • Neurológia
 • Normálna a patologická fyziológia
4 programy

Prírodovedecká fakulta

 • Analytická chémia
 • Anorganická chémia
 • Aplikovaná matematika

a ďalších 54 programov

57 programov

Fakulta prírodných vied

 • Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia
 • Aplikovaná analytická chémia
 • Aplikovaná biológia

a ďalších 6 programov

9 programov

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

 • Mikrobiológia
 • Trh a kvalita potravín
2 programy

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

 • Environmentálne manažérstvo
 • Životné prostredie
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Teória biologického vzdelávania
 • Teória chemického vzdelávania
 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)

a ďalšie 3 programy

6 programov

Filozofická fakulta

 • Britské a americké štúdiá
 • Britské a americké štúdiá - Biológia
 • Britské a americké štúdiá - Geografia

a ďalších 8 programov

11 programov