Prírodné vedy

39 škôl a fakúlt

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

 • Agroekológia
 • Genetické technológie v agrobiológii
2 programy

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
1 program

Fakulta ekonómie a informatiky

 • Teória vyučovania matematiky a informatiky
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
3 programy

Fakulta prírodných vied

 • Aplikovaná ekológia a environmentalistika
 • Biológia
 • Environmentalistika

a ďalších 16 programov

19 programov

Filozofická fakulta

 • Etnológia
 • Etnológia - muzeológia
2 programy

Lekárska fakulta

 • Klinická biochémia
 • Lekárska farmakológia
 • Neurológia
 • Normálna a patologická fyziológia
4 programy

Prírodovedecká fakulta

 • Analytická chémia
 • Anorganická chémia
 • Aplikovaná matematika

a ďalších 54 programov

57 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta prírodných vied

 • Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia
 • Aplikovaná biológia
 • Aplikovaná chémia

a ďalších 5 programov

8 programov

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

 • Mikrobiológia
 • Trh a kvalita potravín
2 programy

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

 • Environmentálne manažérstvo
 • Životné prostredie
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Pedagogická fakulta

 • Teória biologického vzdelávania
 • Teória chemického vzdelávania
 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)

a ďalšie 3 programy

6 programov

Filozofická fakulta

 • Aplikovaná etika - Geografia
 • Britské a americké štúdiá - Biológia
 • Britské a americké štúdiá - Geografia

a ďalších 6 programov

9 programov