Prírodné vedy

37 škôl a fakúlt

EUBA spúšťa nový profesijne orientovaný študijný program 😍. Prihlás sa do 30. júla!

Fakulta humanitných a prírodných vied

 • Antropológia
 • Biológia
 • Ekológia a environmentalistika

a ďalších 7 programov

10 programov

Fakulta ekológie a environmentalistiky

 • Ekológia a ochrana biodiverzity
 • Environmentálne inžinierstvo
 • Forenzná a kriminalistická environmentalistika
 • Ochrana a využívanie krajiny
4 programy

Lesnícka fakulta

 • Ekológia lesa
 • Ekosystémové služby lesov
 • Ekosystémové služby lesov (EN)

a ďalšie 4 programy

7 programov

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
1 program

Fakulta ekonómie a informatiky

 • Teória vyučovania matematiky a informatiky
1 program

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
3 programy

Lekárska fakulta

 • Klinická biochémia
 • Lekárska farmakológia
 • Neurológia
 • Normálna a patologická fyziológia
4 programy

Prírodovedecká fakulta

 • Analytická chémia
 • Anorganická chémia
 • Anorganická chémia (EN)

a ďalších 56 programov

59 programov

Fakulta prírodných vied

 • Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia
 • Aplikovaná analytická chémia
 • Aplikovaná biológia

a ďalších 6 programov

9 programov

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

 • Mikrobiológia
 • Trh a kvalita potravín
2 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

 • Environmentálne manažérstvo
 • Životné prostredie
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Teória prírodovedného vzdelávania
 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Filozofická fakulta

 • Britské a americké štúdiá
 • História (v kombinácii)
2 programy