Prírodné vedy

37 škôl a fakúlt

Chceš si rozšíriť vedomosti, dovzdelať sa a vzdelávať ostatných? ✨ Študuj učiteľstvo u nás!

Filozofická fakulta

 • Etnológia
 • Etnológia a kultúrna antropológia
 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
4 programy

Prírodovedecká fakulta

 • Analytická chémia
 • Anorganická chémia
 • Antropológia

a ďalších 59 programov

62 programov

Fakulta humanitných a prírodných vied

 • Antropológia
 • Biológia
 • Ekológia a environmentalistika

a ďalších 7 programov

10 programov

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

 • Agroekológia
 • Genetické technológie v agrobiológii
2 programy

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta ekonómie a informatiky

 • Teória vyučovania matematiky a informatiky
1 program

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
3 programy

Lekárska fakulta

 • Klinická biochémia
 • Lekárska farmakológia
 • Neurológia
 • Normálna a patologická fyziológia
4 programy

Prírodovedecká fakulta

 • Analytická chémia
 • Anorganická chémia
 • Aplikovaná matematika

a ďalších 54 programov

57 programov

Fakulta prírodných vied

 • Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia
 • Aplikovaná analytická chémia
 • Aplikovaná biológia

a ďalších 6 programov

9 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

 • Mikrobiológia
 • Trh a kvalita potravín
2 programy

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

 • Environmentálne manažérstvo
 • Životné prostredie
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Teória prírodovedného vzdelávania
 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • Britské a americké štúdiá
 • História (v kombinácii)
2 programy