Židovský kódex

ŽIDOVSKÁ OTÁZKA

 • Židia boli od spoločnosti oddelení už po tisícročia – boli to monoteisti, robili si obriezku, izolovali sa aj sami, neradi sa ženili s nežidom, …

SLOVÁKOM VADILO NA ŽIDOCH

 • že sú málo nacionálni – hlásili sa maďarskej, nemeckej alebo československej národnosti, slovenskú národnosť neprijali, neboli v HSĽS
 • že obsadzujú povolania ako obchodník (vyciciavajú), právnik, lekár, farmaceut, umelec (má to historický pôvod – v stredoveku nemohli pracovať na pôde, lebo ich prísaha sa nepočítala (zradili Ježiša), a preto pracovali v mestách a obsadzovali spomínané povolania)
 • že tvoria iba 4% populácie, ale disponujú 35% národného hospodárstva
 • postupne vznikali protižidovské zákony (napr. 2 arizačné zákony – Židia nesmú byť majoritnými vlastníkmi akéhokoľvek majetku, najprv si mohli nájsť arizátora (1. arizačný zákon – 1939), neskôr im ho už udeľoval štát (2. arizačný zákon – 1941))
 • súhrnný dokument protižidovských zákonov – Židovský kódex (9. 9. 1941):
  • každý, kto má do tretieho kolena v rodine židovskú ženu, je Žid
  • Žid nesmie vlastniť absolútne žiadny majetok
  • každý Žid musí chodiť označený Dávidovou hviezdou
  • Židia nesmú navštevovať vysoké ani stredné školy, mali však vlastné základné školy
  • Židia majú zákaz vstupu na verejné miesta
 • keďže Židia už nemali z čoho ani poriadne žiť, nastali s nimi problémy, museli ich odvážať do táborov, kde sa o seba mali postarať
 • boli sme jediný štát nepriamo okupovaný Nemeckom, ktorý ponúkol Židov do Nemecka (naša vláda za každého platila 100 DM a myslela si, že Nemci zriaďujú židovský štát)
 • 1. 1. 1942 – nemecký zákon Konečné riešenie vo Vansee – definitívna likvidácia všetkých európskych Židov=holokaust
 • marec – október 1942 – 58 000 Židov je od nás deportovaných (už vznikajú negatívne reakcie slovenského obyvateľstva, ale stále sú upokojované tým, že v spoločnom štáte im bude lepšie)
 • Tiso chcel zachrániť konvertovaných Židov, ale nepodarilo sa mu to
 • cirkev ho žiadala, aby odstúpil (bol kňaz) a nezahanboval ju, on však nechcel (hovoril, že je menšie zlo, Tuka by bol horší), r. 1947 pápež odklepol jeho trest smrti

OKTÓBER 1942

 • dvaja Slováci (Rudolf Vrba a Fred Wetzler) ušli z nemeckého tábora a Tiso sa konečne dozvedel, že sa žiaden štát nevytvára, že sú to jednoducho likvidačné tábory
 • vtedy požiadal Nemcov, aby sa mohol ísť pozrieť na nejaký tábor, Nemci odmietli, deportácie zastavené
 • ešte aj po SNP (nemecká okupácia) bolo deportovaných ďalších 16 000 Židov
 • zo všetkých deportovaných Židov to prežilo asi 400 (0,5 %)

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.