Dejepis

Na ceste k demokracii

NORMALIZÁCIA Opäť nastupuje tvrdý komunistický režim Na protest sa v Prahe upálil študent Ján Palach Komunistický režim zaútočil na novinárov, zakázal cestovanie do krajín západnej Európy Jedna z najväčších vĺn emigrácie v histórii Slovenska – je to 3. vlna emigrácie (v New Yorku Štefan B. Roman vytvoril Svetový kongres Slovákov- podporoval demokraciu) Komunisti chápali emigráciu ako zradu, preto siahli na majetky emigrantov, […]

čítajte viac

3. svet

patria sem bývalé kolónie neokolonializmus – aj po získaní samostatnosti sú tieto krajiny stále závislé na materskej krajine problémy: populačná explózia nízka ekonomická úroveň (závislé na dovoze, obrovské dlžoby) choroby prevraty 1955 – konferencia nezúčastnených štátov (nie sú v žiadnom pakte) v Bandungu: iniciátori – indonézsky premiér Suharto, indický premiér Nahru, egyptský premiér Násir aj Juhoslávia Štáty tretieho sveta najprv inklinujú […]

čítajte viac

Vojnové konflikty

1947 – Angličania dajú Indii samostatnosť, vzniknú dva štáty (moslimský Pakistan a hinduistická India), sú tu obrovské presuny obyvateľstva, masaker, Ghándí je zavraždený Indonézia – Holanďania sa snažia udržať si ju ⇒vojna a osamostatnenie podobné konflikty – Laos, Barma, … Vietnam: francúzska kolónia, dobytá Japoncami, Francúzi sa po vojne snažia si ju udržať 1954 – bitka Dien bien fu – Francúzsko […]

čítajte viac

Studená vojna

nastáva rozdelenie sveta na dva tábory (USA a ZSSR), svet sa bipolarizuje konfrontácia USA a ZSSR sa nazýva studená vojna: 1946 – fultonská univerzita – Winston Churchill (ako súkromná osoba) vyhlásil, že vzniká železná opona a začína studená vojna vyznačuje sa: 1) PRETEKMI V ZBROJENÍ august 1945 – zastavenie dodávok USA pre ZSSR 1945 – atómová bomba (USA) 1949 – atómová bomba […]

čítajte viac

Začiatok studenej vojny

CHARAKTER SVETA PO 2. SVETOVEJ VOJNE 5 víťazi 2. svetovej vojny (USA, ZSSR, Francúzsko, Anglicko, Čína) tvorí 5 stálych členov Bezpečnostnej rady skutoční víťazi sú však len dvaja (USA, ZSSR), pretože ostatné víťazné štáty majú problémy: FRANCÚZSKO, ANGLICKO ekonomické dlhy boj kolónií za nezávislosť (napr. konflikt medzi Vietnamom a Francúzskom trvá až do r. 1954, kedy Francúzsko definitívne stratí Vietnam; […]

čítajte viac

ČSR – rok 1968

1963 tajomníkom ÚV KSS sa stal Alexander Dubček – kritika komunistického vedenia, prvé prejavy nesúhlasu v apríli zjazd Zväzu slovenských spisovateľov – spisovatelia na čele s L. Novomeským kritizovali spôsob vládnutia KSČ, výsledkom bolo odvolanie Bacílka, Husák bol prepustený z väzenia III. zjazd slovenských spisovateľov – Novomeský obhajoval popraveného Clementisa I. zjazd slovenských novinárov jún 1967 – IV. zjazd Zväzu slovenských spisovateľov – Ivan […]

čítajte viac

Slovensko 1945-1948

slovenský domáci odboj sa usiloval o vytvorenie Československa s rovnoprávnym postavením slovenského národa Beneš uvažoval len o jedinom československom národe v KVP sa uzákonila nakoniec existencia dvoch rovnoprávnych národov a tým sa uznal slovenský národ problém bol v tom že SNR mohla jednať v otázkach slovenského národa, ale stále tu bol centralizmus, pretože o celom štáte rozhodovali hlavne prezident a ústredná vláda TRI PRAŽSKÉ DOHODY […]

čítajte viac

Vývoj v ČSR po 2. svetovej vojne

BOJ O CHARAKTER ŠTÁTU demokracia (pluralitný systém, súkromné vlastníctvo, trhová ekonomika) komunizmus (1 strana, spoločné vlastníctvo, plánované hospodárstvo) federácia centralizmus prvé kroky – v Moskve rokovania za prítomnosti predstaviteľov politických strán o budúcom vládnom programe KOŠICKÝ VLÁDNY PROGRAM 5.4. 1945 predniesol ho predseda vlády Zdeněk Fierlinger: Nositeľom moci je ľud, vykonáva ju prostredníctvom národných výborov (paritné zastúpenie- rovnaký počet z každej […]

čítajte viac

Slovenské národné povstanie

ZAHRANIČNÍ ODBOJ ZÁPAD v Londýne je Hodža, Šrámek a Beneš, po páde Francúzska za nimi príde aj Osuský nepohodnú sa ohľadne čechoslovakizmu (Beneš sa ho nechcel vzdať), Hodža a Osuský odchádzajú do Ameriky VÝCHOD Moskva – komunistický odboj, za sovietske Slovensko – Fierlinger, Klement Gottwald, Karol Šmidke argumenty, prečo mali právo na povstanie: Slovensko je okupované, nebojujú proti vlastnej vláde […]

čítajte viac

Židovský kódex

ŽIDOVSKÁ OTÁZKA Židia boli od spoločnosti oddelení už po tisícročia – boli to monoteisti, robili si obriezku, izolovali sa aj sami, neradi sa ženili s nežidom, … SLOVÁKOM VADILO NA ŽIDOCH že sú málo nacionálni – hlásili sa maďarskej, nemeckej alebo československej národnosti, slovenskú národnosť neprijali, neboli v HSĽS že obsadzujú povolania ako obchodník (vyciciavajú), právnik, lekár, farmaceut, umelec (má […]

čítajte viac