Slovenské národné povstanie

ZAHRANIČNÍ ODBOJ

ZÁPAD

 • v Londýne je Hodža, Šrámek a Beneš, po páde Francúzska za nimi príde aj Osuský
 • nepohodnú sa ohľadne čechoslovakizmu (Beneš sa ho nechcel vzdať), Hodža a Osuský odchádzajú do Ameriky

VÝCHOD

 • Moskva – komunistický odboj, za sovietske Slovensko – Fierlinger, Klement Gottwald, Karol Šmidke
 • argumenty, prečo mali právo na povstanie:
 • Slovensko je okupované, nebojujú proti vlastnej vláde (je iba bábková), ale proti Nemecku
 • ľudské práva sú porušované
 • cieľom je tiež presvedčiť zahraničie, že Slováci chcú demokraciu
 • júl 1941 – USA, Anglicko a ZSSR:
 • uznajú londýnsku vládu (Beneš – prezident, Šrámek – predseda vlády)
 • vyhlásia Mníchovskú dohodu a nasledujúce rozhodnutia (Viedenská arbitráž) za neplatné
 • všetky centrá odboja sa rozhodnú podporiť londýnsku vládu

DOMÁCI ODBOJ

KOMUNISTICKÝ ODBOJ

 • (od 1941)
 • podporuje Londýn, ale dúfa v „červené“ ČSR, v dva rovnocenné národy (rovný s rovným)
 • organizovaný – sú tu 4 ústredné výbory, ktoré sú postupne likvidované
 • Ján Osoha, Ludvik Bernarda
 • 5. ilegálny ústredný výbor – zorganizuje SNP, sú tu Karol Šmidke (z Moskvy), Gustav Husák (Gamčák) a Ladislav Novomeský

OBČIANSKY (DEMOKRATICKÝ) ODBOJ

 • neorganizovaný, tvorený individuálmi s kontaktmi
 • Vavro Šrobár, Květoslava Viestová (sestra generála Viestu)
 • organizácia Flóra (Viestová) pomáhala ľuďom utiecť pred trestom zo Slovenska
 • december 1943 – Teherán
 • 12. 12. 1943 – Beneš podpisuje v Moskve zmluvu o vojnovej a povojnovej spolupráci so ZSSR
 • 24. 12. 1943 – Vianočná dohoda (občiansky a komunistický odboj sa splnili):
 • uznávajú Londýnske centrum
 • ČSR bude sociálne spravodlivý štát, rovný s rovným
 • reprezentovať Slovákov môže len Slovenská národná rada (už po tretíkrát vyhlásené – predtým: 1848, 1919)
 • SNR vzniká z ľudí, ktorí podpísali Vianočnú dohodu (50 % z komunistického odboja, 50 %

z občianskeho odboja)

 • cieľom je pripraviť celonárodné povstanie
 • podpisujúci: predstavitelia komunistického odboja, Letrich (neskôr predseda Demokratickej strany), Josko
 • apríl 1944 – vzniká vojenské ústredie

SNP

 • (29. 8. 1944 – 27. 10. 1944)
 • 3 zložky, ktoré ho organizujú: partizáni, SNR, vojaci
 • vznikajú Národné výbory, ráta sa s podporou našich dvoch divízií na východe
 • 2 varianty, čo robiť:
 1. počkať na Sovietov a urobiť im cestu
 2. počkať, kým Nemci obsadia naše územie a potom proti nim bojovať
 • príprava a organizácia SNP – Rudolf Viest, Ján Golian
 • povstalci nemali ako koordinovať svoje akcie so Sovietmi, minister obrany (!) Čatloš im požičal lietadlo a do ZSSR leteli dve delegácie (Čatlošova a partizánska) (začiatok augusta 1944), každá s iným programom; všetci sú však zatknutí a trvá veľmi dlho, kým sa vysvetlí, kto sú (zatiaľ sú už u nás Nemci)

12. 8. 1944 – vyhlásené stanné právo 25. 8. 1944 – partizáni prepadnú nemecký vlak, to je posledná kvapka, Nemci vyhlásia, že slovenská vláda nie je schopná udržať si svojich obyvateľov na uzde a Tiso je nútený požiadať Nemecko o pomoc 28 – 29. 8. 1944 – Nemci prichádzajú na naše územie – musí sa použiť 2. variant

1. 9. 1944 – SNR vyjde z ilegality, vyhlási sa jediným zákonodarným orgánom na celom území Slovenska

8. 9. 1944 – Sovieti nám idú na pomoc spolu s 1. českoslo­venským armádnym zborom (Karpatskodukli­anska operácia), zvolia si zlú trasu (nejdú cez Karpaty, ale cez Poľsko a cez Maďarsko (klieštiky), je veľa strát 6. 10. 1944 – prvýkrát prekročená slovenská hranica (Deň armády) 26. 10 1944 – Nemci dobyjú Banskú Bystricu 27. 10. 1944 – prechádzame na partizánsku formu boja

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.