Technika a informatika

54 škôl a fakúlt

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Fakulta špeciálnej techniky

 • Servis a opravy automobilov
 • Strojárske technológie a materiály
 • Špeciálna strojárska technika
 • Údržba špeciálnej mobilnej techniky
4 programy

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

 • Integrované systémy riadenia
 • Inžinierstvo kvality produkcie
 • Materiálové inžinierstvo

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Automatizované elektrotechnické systémy
 • Automobilová elektronika

a ďalších 13 programov

16 programov

Fakulta informatiky a informačných technológií

 • Aplikovaná informatika
 • Informačná bezpečnosť
 • Informatika

a ďalšie 3 programy

6 programov

Strojnícka fakulta

 • Aplikovaná mechanika
 • Aplikovaná mechanika a mechatronika
 • Automatizácia a informatizácia strojov a procesov

a ďalších 17 programov

20 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Biochémia a biomedicínske technológie
 • Biotechnológia
 • Biotechnológia (konverzný)

a ďalších 7 programov

10 programov

Stavebná fakulta

 • Aplikovaná matematika
 • Aplikovaná mechanika
 • Architektonické konštrukcie a projektovanie

a ďalších 13 programov

16 programov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná mechatronika a elektromobilita

a ďalších 20 programov

23 programov

Fakulta architektúry a dizajnu

 • Architektúra
 • Architektúra (Aj)
 • Architektúra a urbanizmus

a ďalšie 4 programy

7 programov

Letecká fakulta

 • Letecká a kozmická technika (Aerospace Technology)
 • Letecké a kozmické inžinierstvo
 • Letecké a kozmické systémy

a ďalších 8 programov

11 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Strojnícka fakulta

 • Aplikovaná mechanika
 • Automatizácia a riadenie
 • Automobilová výroba

a ďalších 30 programov

33 programov

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Dopravná logistika podniku
 • Geodézia a geografické informačné systémy
 • Priemyselná logistika

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

 • Inteligentné technológie v priemysle
 • Manažment výroby
 • Monitoring a diagnostika technických zariadení

a ďalších 8 programov

11 programov

Stavebná fakulta

 • Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
 • Nosné konštrukcie a dopravné stavby
 • Nosné konštrukcie budov

a ďalších 10 programov

13 programov

Fakulta priemyselných technológií v Púchove

 • Materiálová technológia
 • Materiálové inžinierstvo
 • Materials

a ďalšie 3 programy

6 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta hospodárskej informatiky

 • Aktuárstvo
 • Hospodárska informatika
 • Informačný manažment

a ďalšie 2 programy

5 programov

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

 • Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
 • Automatizácia a informatizácia procesov
 • Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle

a ďalších 14 programov

17 programov

Ústav manažmentu

 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku
 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku (Aj)
 • Priestorové plánovanie
 • Priestorové plánovanie (Aj)
4 programy

Fakulta riadenia a informatiky

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikované sieťové inžinierstvo
 • Aplikované sieťové inžinierstvo (konverzný)

a ďalších 14 programov

17 programov