Technika a informatika

53 škôl a fakúlt

Online VEĽTRH ČESKÝCH VŠ od 26.1.2021 do 28.1.2021 Získaj vstupenku ZDARMA

Stavebná fakulta

 • Aplikovaná matematika
 • Aplikovaná mechanika
 • Architektonické konštrukcie a projektovanie

a ďalších 18 programov

21 programov

Fakulta informatiky a informačných technológií

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
 • Informačná bezpečnosť

a ďalších 15 programov

18 programov

Strojnícka fakulta

 • Aplikovaná mechanika
 • Aplikovaná mechanika a mechatronika
 • Automatizácia a informatizácia strojov a procesov

a ďalších 28 programov

31 programov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Automatizované elektrotechnické systémy
 • Automobilová elektronika

a ďalších 14 programov

17 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta riadenia a informatiky

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikované sieťové inžinierstvo
 • Aplikované sieťové inžinierstvo (konverzný)

a ďalších 14 programov

17 programov

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy

 • Informačné a telekomunikačné technológie v podnikaní
 • Podnikateľské analýzy a informačné systémy v podnikaní
 • Softvérový inžiniering a podnikové analýzy

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta hospodárskej informatiky

 • Aktuárstvo
 • Hospodárska informatika
 • Informačný manažment

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Prírodovedecká fakulta

 • Biotechnológie
 • Geografia, kartografia a geoinformatika
 • Jadrová chémia

a ďalšie 2 programy

5 programov

Technická fakulta

 • Automobilová doprava
 • Automobilové dopravné systémy
 • Dopravné stroje a zariadenia

a ďalších 14 programov

17 programov

Fakulta ekonomiky a manažmentu

 • Aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení
1 program

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

 • Pozemkové úpravy a informačné systémy v poľnohospodárstve
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná mechatronika

a ďalších 26 programov

29 programov

Fakulta architektúry a dizajnu

 • Architektúra
 • Architektúra a urbanizmus
 • Dizajn

a ďalšie 3 programy

6 programov

Letecká fakulta

 • Letecká a kozmická technika (Aerospace Technology)
 • Letecké a kozmické inžinierstvo
 • Letecké a kozmické systémy

a ďalších 8 programov

11 programov

Strojnícka fakulta

 • Aplikovaná mechanika
 • Automatizácia a riadenie
 • Automobilová výroba

a ďalších 30 programov

33 programov

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Dopravná logistika podniku
 • Geodézia a geografické informačné systémy
 • Priemyselná logistika

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

 • Architektúra a urbanizmus
 • Integrované systémy riadenia
 • Inžinierstvo kvality produkcie

a ďalších 11 programov

14 programov