Materiálové inžinierstvo

12 škôl a fakúlt

UNIZA  →  Fakulta humanitných vied uzatvára 2. kolo až 31.7.2024, 😊🎓 tak si podaj prihlášku!  

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Anorganické technológie a materiály
 • Technológia polymérnych materiálov
 • Technológie spracovania a nástroje na spracovanie polymérnych materiálov
3 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

 • Materiálové inžinierstvo
 • Materiály
 • Náuka o materiáloch
3 programy

Fakulta priemyselných technológií v Púchove

 • Materiálové inžinierstvo
 • Materiály
 • Počítačová podpora materiálového inžinierstva
3 programy

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

 • Materiálové inžinierstvo
 • Progresívne materiály a materiálový dizajn
 • Strojárske technológie a materiály
3 programy

Prírodovedecká fakulta

 • Progresívne materiály
 • Progresívne materiály (EN)
2 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.