Technika a informatika

47 škôl a fakúlt

UNIZA  →  Fakulta humanitných vied uzatvára 2. kolo až 31.7.2024, 😊🎓 tak si podaj prihlášku!  

Fakulta hospodárskej informatiky

 • Aktuárstvo
 • Data Science v ekonómii
 • Informačný manažment
3 programy

Strojnícka fakulta

 • Aplikovaná mechanika a mechatronika
 • Aplikovaná mechanika a mechatronika (EN)
 • Automatizácia a informatizácia strojov a procesov

a ďalších 8 programov

11 programov

Fakulta špeciálnej techniky

 • Špeciálna strojárska technika
 • Údržba špeciálnej mobilnej techniky
2 programy

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Automobilová elektronika
 • Elektroenergetika
 • Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov

a ďalších 7 programov

10 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

 • Elektronické zbraňové systémy
 • Vojenské spojovacie a informačné systémy
 • Zbraňové systémy, zbrane a ich časti
3 programy

Fakulta prírodných vied a informatiky

 • Aplikovaná informatika
 • Fyzika materiálov
 • Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
3 programy

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve
 • Biochémia a biomedicínske technológie
 • Biotechnológia

a ďalšie 4 programy

7 programov

Unicorn University

 • Softvérové inžinierstvo a Big Data
1 program

Stavebná fakulta

 • Architektonické konštrukcie a projektovanie
 • Civil engineering
 • Matematicko-počítačové modelovanie

a ďalších 5 programov

8 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná mechatronika a elektromobilita

a ďalších 7 programov

10 programov

Letecká fakulta

 • Aerospace Engineering
 • Air Transport Management
 • Letecké a kozmické inžinierstvo
 • Manažérstvo leteckej dopravy
4 programy

Strojnícka fakulta

 • Automobilová výroba
 • Bezpečnosť technických systémov
 • Biomedicínske inžinierstvo

a ďalších 10 programov

13 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Dopravná logistika podniku
 • Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika
2 programy

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

 • Inteligentné technológie v priemysle
 • Počítačová podpora výrobných technológií
 • Priemyselný manažment
 • Technológie automobilovej výroby
4 programy

Stavebná fakulta

 • Nosné konštrukcie a dopravné stavby
 • Pozemné stavby
 • Technológia a manažment v stavebníctve
3 programy

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

 • Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle
 • Integrovaná bezpečnosť
 • Materiálové inžinierstvo

a ďalšie 3 programy

6 programov

Ústav manažmentu

 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku
 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku (AJ)
 • Priestorové plánovanie
 • Priestorové plánovanie (AJ)
4 programy