Technika a informatika

45 škôl a fakúlt

Získaj konkurenčnú výhodu na pracovnom trhu a vyber si štúdium 📚 na TUZVO!

Strojnícka fakulta

 • Aplikovaná mechanika a mechatronika
 • Automatizácia a informatizácia strojov a procesov
 • Automobily a mobilné pracovné stroje

a ďalších 6 programov

9 programov

Fakulta špeciálnej techniky

 • Špeciálna strojárska technika
 • Údržba špeciálnej mobilnej techniky
2 programy

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Automobilová elektronika
 • Elektroenergetika
 • Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov

a ďalších 8 programov

11 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta prírodných vied a informatiky

 • Aplikovaná informatika
 • Fyzika materiálov
 • Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
3 programy

Fakulta hospodárskej informatiky

 • Aktuárstvo
 • Data Science v ekonómii
 • Informačný manažment
3 programy

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve
 • Biochémia a biomedicínske technológie
 • Biotechnológia

a ďalšie 4 programy

7 programov

Stavebná fakulta

 • Architektonické konštrukcie a projektovanie
 • Civil engineering
 • Matematicko-počítačové modelovanie

a ďalších 5 programov

8 programov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná mechatronika a elektromobilita

a ďalších 7 programov

10 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Letecká fakulta

 • Aerospace Engineering
 • Air Transport Management
 • Letecké a kozmické inžinierstvo
 • Manažérstvo leteckej dopravy
4 programy

Strojnícka fakulta

 • Automobilová výroba
 • Bezpečnosť technických systémov
 • Biomedicínske inžinierstvo

a ďalších 10 programov

13 programov

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Dopravná logistika podniku
 • Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

 • Inteligentné technológie v priemysle
 • Počítačová podpora výrobných technológií
 • Priemyselný manažment
 • Technológie automobilovej výroby
4 programy

Stavebná fakulta

 • Nosné konštrukcie a dopravné stavby
 • Pozemné stavby
 • Technológia a manažment v stavebníctve
3 programy

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

 • Biomedicínske inžinierstvo
 • Fotonika
 • Multimediálne inžinierstvo

a ďalšie 3 programy

6 programov

Stavebná fakulta

 • Civil Engineering Structures
 • Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
 • Pozemné staviteľstvo
 • Technológia a manažment stavieb
4 programy