Technika a informatika

45 škôl a fakúlt

Fakulta informatiky a informačných technológií

 • Informačná bezpečnosť
 • Informačné systémy
 • Inteligentné softvérové systémy

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Automobilová elektronika
 • Elektroenergetika
 • Elektrotechnické systémy

a ďalších 10 programov

13 programov

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

 • Architektúra a urbanizmus
 • Integrované systémy riadenia
 • Materiálové inžinierstvo

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta špeciálnej techniky

 • Špeciálna strojárska technika
 • Údržba špeciálnej mobilnej techniky
2 programy

Letecká fakulta

 • Letecké a kozmické inžinierstvo
 • Manažérstvo leteckej dopravy
 • Prevádzka lietadiel

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Strojnícka fakulta

 • Aplikovaná mechanika
 • Automobilová výroba
 • Bezpečnosť technických systémov

a ďalších 20 programov

23 programov

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Dopravná logistika podniku
 • Priemyselná logistika
 • Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle
 • Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika
4 programy

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

 • Inteligentné technológie v priemysle
 • Manažment výroby
 • Monitoring a diagnostika technických zariadení

a ďalšie 3 programy

6 programov

Stavebná fakulta

 • Nosné konštrukcie a dopravné stavby
 • Nosné konštrukcie budov
 • Pozemné stavby

a ďalších 5 programov

8 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Stavebná fakulta

 • Architektonické konštrukcie a projektovanie
 • Civil engineering
 • Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

a ďalších 9 programov

12 programov

Strojnícka fakulta

 • Aplikovaná mechanika
 • Aplikovaná mechanika a mechatronika
 • Automatizácia a informatizácia strojov a procesov

a ďalších 14 programov

17 programov

Fakulta riadenia a informatiky

 • Aplikované sieťové inžinierstvo
 • Aplikované sieťové inžinierstvo (konverzný)
 • Biomedicínska informatika

a ďalších 9 programov

12 programov

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy

 • Informačné a telekomunikačné technológie v podnikaní
 • Podnikateľské analýzy a informačné systémy v podnikaní
 • Softvérový inžiniering a podnikové analýzy

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta hospodárskej informatiky

 • Aktuárstvo
 • Informačný manažment
 • Optimálne programovanie a hospodárska informatika
 • Štatistické metódy v ekonómii
4 programy

Prírodovedecká fakulta

 • Biotechnológie
 • Jadrová chémia a rádioekológia
 • Teoretická a počítačová chémia
3 programy

Technická fakulta

 • Automobilové dopravné systémy
 • Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách
 • Manažérstvo prevádzky techniky

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná mechatronika

a ďalších 13 programov

16 programov