Biomedicínske technológie

10 škôl a fakúlt

UNIZA  →  Fakulta humanitných vied uzatvára 2. kolo až 31.7.2024, 😊🎓 tak si podaj prihlášku!  

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

  • Biochémia
  • Biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie (EN)
  • Biochémia a biomedicínske technológie

a ďalších 7 programov

10 programov

Fakulta prírodných vied

  • Aplikovaná informatika
  • Aplikovaná informatika a vývoj softvéru
2 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta prírodných vied

  • Biotechnológie
  • Molekulárna biológia
2 programy

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

  • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
1 program

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.