Biomedicínske technológie

10 škôl a fakúlt

Fakulta riadenia a informatiky

 • Biomedicínska informatika
 • Biomedicínska informatika (konverzný)
2 programy

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • Bioinformatika
 • Bioinformatika (konverzný program)
2 programy

Fakulta prírodných vied

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná informatika (2014)
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta prírodných vied

 • Biotechnológie
 • Molekulárna biológia
2 programy

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
1 program

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Biochémia a biomedicínske technológie
 • Biotechnológia
 • Biotechnológia (konverzný)

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.