Chemické technológie

7 škôl a fakúlt

Fakulta priemyselných technológií v Púchove

 • Materiálové inžinierstvo
 • Materials
 • Materiály
 • Materiály a technológie pre automobilový priemysel
4 programy

Fakulta prírodných vied

 • Aplikovaná chémia a forenzná prax
 • Environmentálna chémia (2014)
 • Forenzná a kriminalistická chémia
3 programy

Prírodovedecká fakulta

 • Analytická chémia
 • Anorganická chémia
 • Progresívne materiály
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta prírodných vied

 • Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia
 • Aplikovaná chémia
 • Chémia
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.