Chemické technológie

1 škola alebo fakulta

EUBA spúšťa nový profesijne orientovaný študijný program 😍. Prihlás sa do 30. júla!

Fakulta prírodných vied

  • Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia
  • Aplikovaná analytická chémia
  • Aplikovaná chémia
  • Chémia
4 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.