Technika a informatika

36 škôl a fakúlt

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Strojnícka fakulta

 • Aplikovaná mechanika
 • Automatizácia a informatizácia strojov a procesov
 • Dopravné stroje a zariadenia

a ďalších 5 programov

8 programov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Elektroenergetika
 • Elektronické systémy a spracovanie signálov
 • Elektrotechnické systémy

a ďalších 8 programov

11 programov

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Analytická chémia
 • Anorganická chémia
 • Anorganická technológia a materiály, zameranie katalytické technológie

a ďalších 13 programov

16 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Stavebná fakulta

 • Aplikovaná matematika
 • Technológia stavieb
 • Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná informatika
 • Elektroenergetika
 • Elektronika a fotonika

a ďalších 6 programov

9 programov

Letecká fakulta

 • Aerospace Systems
 • Letecké a kozmické systémy
 • Riadenie leteckej dopravy
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Strojnícka fakulta

 • Aplikovaná mechanika
 • Časti a mechanizmy strojov
 • Energetické stroje a zariadenia

a ďalších 6 programov

9 programov

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

 • Počítačová podpora výrobných technológií
 • Procesná technika
 • Riadenie priemyselnej výroby
 • Výrobné technológie
4 programy

Stavebná fakulta

 • Teória a navrhovanie inžinierskych stavieb
 • Teória technológie a riadenia v stavebníctve
 • Teória tvorby budov a prostredia
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Stavebná fakulta

 • Technológia a manažment stavieb
 • Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
 • Teória a konštrukcie pozemných stavieb
3 programy

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

 • Automatizácia a informatizácia procesov
 • Integrovaná bezpečnosť
 • Priemyselné manažérstvo

a ďalšie 2 programy

5 programov

Ústav manažmentu

 • Odvetvové ekonomiky a manažment
 • Odvetvové ekonomiky a manažment (AJ)
 • Priestorové plánovanie

a ďalšie 2 programy

5 programov

Prírodovedecká fakulta

 • Biotechnológie
 • Jadrová chémia
 • Teoretická a počítačová chémia
3 programy