Technika a informatika

38 škôl a fakúlt

Rozmanitý výber neučitelských 💬, ale aj učitelských 📙🧐 programov nájdeš na TU!

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
 • Informatika
 • Inteligentné systémy
 • Priemyselná elektrotechnika
4 programy

Strojnícka fakulta

 • Aplikovaná mechanika
 • Automatizácia a informatizácia strojov a procesov
 • Dopravné stroje a zariadenia

a ďalších 5 programov

8 programov

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

 • Elektronické zbraňové systémy
 • Vojenské spojovacie a informačné systémy
 • Zbraňové systémy, zbrane a ich časti
3 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Analytická chémia
 • Anorganická chémia
 • Anorganické technológie a materiály

a ďalších 12 programov

15 programov

Stavebná fakulta

 • Aplikovaná matematika
 • Technológia stavieb
 • Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná informatika
 • Elektroenergetika
 • Elektronika a fotonika

a ďalších 7 programov

10 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Letecká fakulta

 • Aerospace Systems
 • Letecké a kozmické systémy
 • Riadenie leteckej dopravy
3 programy

Strojnícka fakulta

 • Aplikovaná mechanika
 • Biomedicínske inžinierstvo
 • Časti a mechanizmy strojov

a ďalších 7 programov

10 programov

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

 • Počítačová podpora výrobných technológií
 • Procesná technika
 • Riadenie priemyselnej výroby
 • Výrobné technológie
4 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Stavebná fakulta

 • Teória a navrhovanie inžinierskych stavieb
 • Teória technológie a riadenia v stavebníctve
 • Teória tvorby budov a prostredia
3 programy

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

 • Automatizácia a informatizácia procesov
 • Integrovaná bezpečnosť
 • Priemyselné manažérstvo

a ďalšie 2 programy

5 programov

Ústav manažmentu

 • Odvetvové ekonomiky a manažment
 • Odvetvové ekonomiky a manažment (AJ)
 • Priestorové plánovanie

a ďalšie 2 programy

5 programov

Prírodovedecká fakulta

 • Biotechnológie
 • Jadrová chémia a rádioekológia
 • Teoretická a počítačová chémia
3 programy