Informatika

34 škôl a fakúlt

Hľadáš výšku, kam si ešte môžeš podať prihlášku? Vysoká škola DTI na Teba čaká s otvorenou náručou 😃!

Fakulta informatiky a informačných technológií

 • Aplikovaná informatika
 • Informačná bezpečnosť
 • Informatika
 • Inteligentné softvérové systémy
4 programy

Fakulta hospodárskej informatiky

 • Aktuárstvo
 • Data Science v ekonómii
 • Hospodárska informatika
 • Informačný manažment
4 programy

Fakulta prírodných vied a informatiky

 • Aplikovaná informatika
 • Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
2 programy

Unicorn University

 • Softvérové inžinierstvo a Big Data
 • Softvérový vývoj
 • Softvérový vývoj (Online štúdium)

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve
 • Riadenie procesov
 • Riadenie procesov - konverzný program
 • Riadenie procesov (EN)
4 programy

European School of Business & Management SE

 • MSc Inžinierstvo
 • MSc Procesné riadenie a priemyslové inžinierstvo
2 programy

Business Institut EDU a.s.

 • MBA - Riadenie informačných technológií (Praha)
 • MBA Riadenie informačných technológií (online)
2 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná mechatronika a elektromobilita

a ďalšie 4 programy

7 programov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Hospodárska informatika
 • Informatika
 • Inteligentné systémy

a ďalšie 3 programy

6 programov

Strojnícka fakulta

 • Bezpečnosť technických systémov
 • Počítačová podpora strojárskej výroby
 • Robotika a robototechnológie
3 programy

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

 • Inteligentné technológie v priemysle
 • Počítačová podpora výrobných technológií
 • Smart technológie v priemysle
3 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

 • Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
 • Automatizácia a informatizácia procesov
 • Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle

a ďalšie 4 programy

7 programov

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • Aplikovaná informatika
 • Dátová veda
 • Informatika

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta prírodných vied

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná informatika a vývoj softvéru
 • Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
3 programy

Prírodovedecká fakulta

 • Geografia, kartografia a geoinformatika
 • Teoretická a počítačová chémia
2 programy