Informatika

34 škôl a fakúlt

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Fakulta informatiky a informačných technológií

 • Aplikovaná informatika
 • Informačná bezpečnosť
 • Informatika
 • Inteligentné softvérové systémy
4 programy

Fakulta hospodárskej informatiky

 • Aktuárstvo
 • Hospodárska informatika
 • Informačný manažment
 • Štatistické metódy v ekonómii
4 programy

Fakulta riadenia a informatiky

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikované sieťové inžinierstvo
 • Biomedicínska informatika

a ďalších 7 programov

10 programov

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve
 • Riadenie procesov
 • Riadenie procesov (konverzný)
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná mechatronika a elektromobilita

a ďalšie 4 programy

7 programov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Hospodárska informatika
 • Informatika
 • Inteligentné systémy

a ďalšie 3 programy

6 programov

Strojnícka fakulta

 • Bezpečnosť technických systémov
 • Počítačová podpora strojárskej výroby
 • Robotika a robototechnológie
3 programy

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

 • Inteligentné technológie v priemysle
 • Počítačová podpora výrobných technológií
 • Smart technológie v priemysle
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Drevárska fakulta

 • Drevárstvo s podporou informačných technologií
1 program

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

 • Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
 • Automatizácia a informatizácia procesov
 • Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle

a ďalšie 4 programy

7 programov

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • Aplikovaná informatika
 • Dátová veda
 • Informatika

a ďalšie 3 programy

6 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta prírodných vied

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná informatika a vývoj softvéru
 • Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
3 programy

Prírodovedecká fakulta

 • Geografia, kartografia a geoinformatika
 • Teoretická a počítačová chémia
2 programy

Fakulta ekonomiky a manažmentu

 • Aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení
1 program

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

 • Krajinné inžinierstvo a Pozemkové úpravy a informačné systémy v poľnohospodárstve
1 program

Fakulta ekonómie a informatiky

 • Aplikovaná informatika
 • Teória vyučovania matematiky a informatiky
2 programy