Informatika

39 škôl a fakúlt

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Fakulta informatiky a informačných technológií

 • Aplikovaná informatika
 • Informačná bezpečnosť
 • Informačné systémy

a ďalších 8 programov

11 programov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Hospodárska informatika
 • Informatika
 • Inteligentná elektronika

a ďalšie 4 programy

7 programov

Strojnícka fakulta

 • Bezpečnosť technických systémov
 • Digitálne inžinierstvo
 • Počítačová podpora strojárskej výroby

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

 • Inteligentné technológie v priemysle
 • Monitoring a diagnostika technických zariadení
 • Navrhovanie technických systémov

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta riadenia a informatiky

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikované sieťové inžinierstvo
 • Aplikované sieťové inžinierstvo (konverzný)

a ďalších 14 programov

17 programov

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy

 • Informačné a telekomunikačné technológie v podnikaní
 • Podnikateľské analýzy a informačné systémy v podnikaní
 • Softvérový inžiniering a podnikové analýzy

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta hospodárskej informatiky

 • Aktuárstvo
 • Hospodárska informatika
 • Informačný manažment

a ďalšie 2 programy

5 programov

Technická fakulta

 • Informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike
1 program

Fakulta ekonomiky a manažmentu

 • Aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

 • Pozemkové úpravy a informačné systémy v poľnohospodárstve
1 program

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná mechatronika

a ďalších 9 programov

12 programov

Drevárska fakulta

 • Drevárstvo s podporou informačných technologií
1 program

Lesnícka fakulta

 • Aplikovaná geoinformatika a geodézia
1 program

Fakulta ekonómie a informatiky

 • Aplikovaná informatika
 • Teória vyučovania matematiky a informatiky
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
1 program