Informatika

27 škôl a fakúlt

Začni študovať Softwarový vývoj alebo Business management z pohodlia domova. Študuj na Unicorn University  

Unicorn University

 • Softvérové inžinierstvo a Big Data
1 program

Fakulta hospodárskej informatiky

 • Aktuárstvo
 • Data Science v ekonómii
 • Informačný manažment
3 programy

Fakulta prírodných vied a informatiky

 • Aplikovaná informatika
 • Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
2 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná mechatronika a elektromobilita

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Hospodárska informatika
 • Informatika
 • Inteligentné systémy

a ďalšie 3 programy

6 programov

Strojnícka fakulta

 • Bezpečnosť technických systémov
 • Počítačová podpora strojárskej výroby
 • Robotika a robototechnológie
3 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

 • Inteligentné technológie v priemysle
 • Počítačová podpora výrobných technológií
2 programy

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

 • Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle
 • Integrovaná bezpečnosť
 • Počítačová podpora návrhu a výroby
3 programy

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • Aplikovaná informatika
 • Informatika
 • Počítačová grafika a geometria
 • Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
4 programy

Fakulta prírodných vied

 • Aplikovaná informatika
 • Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
2 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
1 program

Prírodovedecká fakulta

 • Analýza dát a umelá inteligencia
 • Geografia a geoinformatika
 • Informatika
3 programy