Informatika

28 škôl a fakúlt

EUBA spúšťa nový profesijne orientovaný študijný program 😍. Prihlás sa do 30. júla!

Fakulta riadenia a informatiky

 • Aplikované sieťové inžinierstvo
 • Biomedicínska informatika
 • Informačné systémy

a ďalšie 3 programy

6 programov

Strojnícka fakulta

 • Automatizované výrobné systémy
 • Počítačové modelovanie a simulácie v strojárstve
2 programy

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

 • Biomedicínske inžinierstvo
 • Multimediálne inžinierstvo
 • Riadenie procesov
 • Telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo
4 programy

Paneurópska vysoká škola

 • Aplikovaná informatika
1 program

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo informatiky
 • Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
1 program