Informatika

30 škôl a fakúlt

 💡 Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Hospodárska informatika
 • Informatika
 • Inteligentné systémy

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

 • Počítačová podpora výrobných technológií
 • Smart technológie v priemysle
2 programy

Drevárska fakulta

 • Drevárstvo s podporou informačných technologií
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

 • Automatizácia
 • Biomedicínske inžinierstvo
 • Elektrooptika

a ďalšie 2 programy

5 programov

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

 • Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
 • Integrovaná bezpečnosť
 • Mechatronika v technologických zariadeniach
 • Počítačová podpora výrobných technológií
4 programy

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • Aplikovaná informatika
 • Dátová veda
 • Informatika
 • Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta prírodných vied

 • Aplikovaná informatika a vývoj softvéru
 • Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
1 program

Fakulta prírodných vied a informatiky

 • Aplikovaná informatika
 • Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
2 programy