Informatika

32 škôl a fakúlt

EUBA spúšťa nový profesijne orientovaný študijný program 😍. Prihlás sa do 30. júla!

Fakulta prírodných vied a informatiky

 • Aplikovaná informatika
 • Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
2 programy

Unicorn University

 • Softvérový vývoj
 • Softvérový vývoj (Online štúdium)
 • Software development (EN)
 • Software development (Online štúdium - EN)
4 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Riadenie procesov
 • Riadenie procesov - konverzný program
 • Riadenie procesov (EN)
3 programy

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Hospodárska informatika
 • Informatika
 • Inteligentné systémy

a ďalšie 3 programy

6 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

 • Počítačová podpora výrobných technológií
 • Smart technológie v priemysle
2 programy

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

 • Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
 • Integrovaná bezpečnosť
 • Mechatronika v technologických zariadeniach
 • Počítačová podpora výrobných technológií
4 programy

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • Aplikovaná informatika
 • Dátová veda
 • Informatika
 • Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
4 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta prírodných vied

 • Aplikovaná informatika a vývoj softvéru
 • Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
2 programy

Drevárska fakulta

 • Drevárstvo s podporou informačných technologií
1 program