Informatika

3 školy a fakulty

EUBA spúšťa nový profesijne orientovaný študijný program 😍. Prihlás sa do 30. júla!

Fakulta riadenia a informatiky

  • Aplikovaná informatika
  • Aplikované sieťové inžinierstvo
  • Biomedicínska informatika

a ďalších 7 programov

10 programov

Strojnícka fakulta

  • Automatizované výrobné systémy
  • Počítačové konštruovanie a simulácie
  • Počítačové modelovanie a simulácie v strojárstve
3 programy

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

  • Automatizácia
  • Biomedicínske inžinierstvo
  • Elektrooptika

a ďalších 5 programov

8 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.