Informatika

3 školy a fakulty

Rozmanitý výber neučitelských 💬, ale aj učitelských 📙🧐 programov nájdeš na TU!

Fakulta elektrotechniky a informatiky

  • Hospodárska informatika
  • Informatika
  • Inteligentné systémy

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta verejnej správy

  • Informačné systémy vo verejnej správe
1 program

Prírodovedecká fakulta

  • Analýza dát a umelá inteligencia
  • Biológia - Informatika
  • Fyzika - Informatika

a ďalších 7 programov

10 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.