Informatika

13 škôl a fakúlt

EUBA spúšťa nový profesijne orientovaný študijný program 😍. Prihlás sa do 30. júla!

Fakulta hospodárskej informatiky

 • Aktuárstvo
 • Data Science v ekonómii
 • Hospodárska informatika
 • Informačný manažment
4 programy

Fakulta informatiky a informačných technológií

 • Aplikovaná informatika
 • Informačná bezpečnosť
 • Informatika
 • Inteligentné softvérové systémy
4 programy

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve
 • Riadenie procesov
 • Riadenie procesov - konverzný program
 • Riadenie procesov (EN)
4 programy

European School of Business & Management SE

 • MSc Inžinierstvo
 • MSc Procesné riadenie a priemyslové inžinierstvo
2 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Business Institut EDU a.s.

 • MBA - Riadenie informačných technológií (online)
 • MBA - Riadenie informačných technológií (Praha)
2 programy

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná mechatronika a elektromobilita

a ďalšie 4 programy

7 programov

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • Aplikovaná informatika
 • Dátová veda
 • Informatika

a ďalšie 3 programy

6 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Prírodovedecká fakulta

 • Geografia, kartografia a geoinformatika
 • Teoretická a počítačová chémia
2 programy

Vysoká škola logistiky o.p.s.

 • Informatika pre logistiku
 • Informatika pre logistiku a riadenie
2 programy

Paneurópska vysoká škola

 • Aplikovaná informatika
1 program