Informatika

19 škôl a fakúlt

Pokecaj s vybranou VŠ na online veľtrhu VŠ od 8.2. do 9.2.2023  ZAREGISTRUJ se zdarma

Fakulta prírodných vied

  • Aplikovaná informatika
  • Aplikovaná informatika a vývoj softvéru
2 programy

Prírodovedecká fakulta

  • Geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme
  • Informatika
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Strojnícka fakulta

  • Automatizované výrobné systémy
1 program

Paneurópska vysoká škola

  • Aplikovaná informatika
1 program