Informatika

21 škôl a fakúlt

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná informatika
 • Mechatronické systémy
 • Meracia technika
 • Robotika a kybernetika
4 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta prírodných vied

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná informatika a vývoj softvéru
2 programy

Drevárska fakulta

 • Drevárstvo s podporou informačných technologií
1 program

Prírodovedecká fakulta

 • Geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme
 • Geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme (EN)
 • Informatika
 • Informatika (EN)
4 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta riadenia a informatiky

 • Aplikovaná informatika
 • Informačný manažment
2 programy

Strojnícka fakulta

 • Automatizované výrobné systémy
1 program

Paneurópska vysoká škola

 • Aplikovaná informatika
1 program