Informatika

22 škôl a fakúlt

EUBA spúšťa nový profesijne orientovaný študijný program 😍. Prihlás sa do 30. júla!

Business Institut EDU a.s.

 • MBA - Riadenie informačných technológií (Praha)
1 program

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná informatika
 • Mechatronické systémy
 • Meracia technika
 • Robotika a kybernetika
4 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta prírodných vied

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná informatika a vývoj softvéru
2 programy

Vysoká škola logistiky o.p.s.

 • Informatika pre logistiku
 • Informatika pre logistiku a riadenie
2 programy

Drevárska fakulta

 • Drevárstvo s podporou informačných technologií
1 program

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Prírodovedecká fakulta

 • Geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme
 • Geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme (EN)
 • Informatika
 • Informatika (EN)
4 programy

Fakulta riadenia a informatiky

 • Aplikovaná informatika
 • Informačný manažment
2 programy

Strojnícka fakulta

 • Automatizované výrobné systémy
1 program