Strojné inžinierstvo

17 škôl a fakúlt

Strojnícka fakulta

 • Aplikovaná mechanika
 • Automatizácia a riadenie
 • Časti a mechanizmy strojov

a ďalších 21 programov

24 programov

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

 • Materiály
 • Plastické deformácie
 • Riadenie a modelovanie metalurgických procesov
 • Zlievarenstvo pre automobilový priemysel
4 programy

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

 • Monitoring a diagnostika technických zariadení
 • Technológie automobilovej výroby
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta špeciálnej techniky

 • Automobilové inžinierstvo
 • Servis a opravy automobilov
 • Strojárske technológie a materiály

a ďalšie 2 programy

5 programov

Strojnícka fakulta

 • Aplikovaná mechanika
 • Aplikovaná mechanika a mechatronika
 • Automatizácia a informatizácia strojov a procesov

a ďalších 28 programov

31 programov

Technická fakulta

 • Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách
 • Manažérstvo prevádzky techniky
 • Obchodovanie a podnikanie s technikou

a ďalších 7 programov

10 programov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná mechatronika
 • Aplikovaná mechatronika a elektromobilita
 • Automatizácia a riadenie

a ďalšie 3 programy

6 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta techniky

 • Ekotechnika
 • Integrované manažérstvo priemyselných procesov
 • Výrobná technika
 • Výrobná technika a manažment výrobných procesov
4 programy

Fakulta prírodných vied

 • Učiteľstvo techniky
 • Učiteľstvo techniky (v kombinácii)
2 programy

Strojnícka fakulta

 • Automatizované výrobné systémy
 • Časti a mechanizmy strojov
 • Energetická a environmentálna technika

a ďalších 15 programov

18 programov

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

 • Dopravná technika a technológia
 • Technológia údržby lietadiel
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

 • Kvalita produkcie
 • Materiálové inžinierstvo
 • Mechatronika v technologických zariadeniach

a ďalších 16 programov

19 programov