Strojné inžinierstvo

16 škôl a fakúlt

Prihlášky až do augusta 😎 v univerzitnom meste mladých na UKF? Odbor 📗 si vyber tu

Strojnícka fakulta

 • Aplikovaná mechanika
 • Časti a mechanizmy strojov
 • Inžinierstvo prostredia

a ďalších 11 programov

14 programov

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

 • Mechatronika v technologických zariadeniach
 • Počítačová podpora návrhu a výroby
 • Počítačová podpora výrobných technológií

a ďalších 6 programov

9 programov

Fakulta priemyselných technológií v Púchove

 • Materiálové inžinierstvo
 • Materiály
 • Počítačová podpora materiálového inžinierstva
3 programy

European School of Business & Management SE

 • MSc Environmentálny management
 • MSc Management informačných technológií
2 programy

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná mechatronika a elektromobilita
 • Kozmické inžinierstvo
 • Mechatronické systémy
 • Space Engineering
4 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Strojnícka fakulta

 • Aplikovaná mechanika
 • Aplikovaná mechanika (EN)
 • Aplikovaná mechanika a mechatronika

a ďalších 19 programov

22 programov

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

 • Počítačová podpora výrobných technológií
 • Priemyselný manažment
 • Technológie automobilovej výroby
3 programy

Fakulta špeciálnej techniky

 • Servis a opravy automobilov
 • Strojárske technológie a materiály
 • Špeciálna strojárska technika
 • Údržba špeciálnej mobilnej techniky
4 programy

Ústav manažmentu

 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku
 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku (AJ)
 • Odvetvové ekonomiky a manažment
 • Odvetvové ekonomiky a manažment (AJ)
4 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Technická fakulta

 • Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách
 • Manažérstvo prevádzky techniky
 • Riadiace systémy vo výrobnej technike

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta techniky

 • Výrobná technika
 • Výrobná technika a manažment výrobných procesov
2 programy

Strojnícka fakulta

 • Automatizované výrobné systémy
 • Časti a mechanizmy strojov
 • Energetická a environmentálna technika

a ďalších 10 programov

13 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.