Dopravné inžinierstvo

14 škôl a fakúlt

EUBA spúšťa nový profesijne orientovaný študijný program 😍. Prihlás sa do 31. júla!

Letecká fakulta

 • Aerospace Engineering
 • Aerospace Systems
 • Aerospace Technology

a ďalších 8 programov

11 programov

European School of Business & Management SE

 • MSc Environmentálny management
 • MSc Management informačných technológií
2 programy

Business Institut EDU a.s.

 • MBA - Doprava, spoje a logistika (online)
 • MBA - Doprava, spoje a logistika (Praha)
2 programy

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná mechatronika a elektromobilita
 • Automobilová mechatronika
2 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Strojnícka fakulta

 • Automobily a mobilné pracovné stroje
 • Prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky
2 programy

Strojnícka fakulta

 • Automobilová výroba
 • Dopravná technika a logistika
 • Energetické stroje a zariadenia
3 programy

Stavebná fakulta

 • Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
 • Nosné konštrukcie a dopravné stavby
2 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Vysoká škola logistiky o.p.s.

 • Informatika pre logistiku
 • Informatika pre logistiku a riadenie
 • MBA
3 programy

Technická fakulta

 • Automobilová doprava
 • Automobilové dopravné systémy
 • Dopravné stroje a zariadenia

a ďalšie 2 programy

5 programov

Strojnícka fakulta

 • Koľajové vozidlá
 • Vozidlá a motory
2 programy

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

 • Cestná doprava
 • Distribučné technológie a služby
 • Doprava

a ďalších 7 programov

10 programov