Dopravné inžinierstvo

15 škôl a fakúlt

Letecká fakulta

 • Letecká a kozmická technika (Aerospace Technology)
 • Letecké a kozmické inžinierstvo
 • Letecké a kozmické systémy

a ďalších 8 programov

11 programov

Strojnícka fakulta

 • Automobilová výroba
 • Dopravná technika a logistika
 • Dopravné stroje a zariadenia
 • Energetické stroje a zariadenia
4 programy

Stavebná fakulta

 • Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
 • Nosné konštrukcie a dopravné stavby
 • Realizácia dopravných stavieb
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Strojnícka fakulta

 • Automobily a mobilné pracovné stroje
 • Automobily, lode a spaľovacie motory
 • Časti a mechanizmy strojov

a ďalšie 2 programy

5 programov

Technická fakulta

 • Automobilová doprava
 • Automobilové dopravné systémy
 • Dopravné stroje a zariadenia

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná mechatronika a elektromobilita
 • Automobilová elektronika
 • Automobilová mechatronika
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta techniky

 • Inžinierstvo dopravnej a energetickej techniky
 • Manažérstvo prevádzky dopravnej a energetickej techniky
2 programy

Strojnícka fakulta

 • Koľajové vozidlá
 • Materiály a technológie v automobilovej výrobe
 • Údržba dopravných prostriedkov
 • Vozidlá a motory
4 programy

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

 • Cestná doprava
 • Distribučné technológie a služby
 • Dopravná technika a technológia

a ďalších 14 programov

17 programov

Stavebná fakulta

 • Cestné staviteľstvo
 • Objekty dopravných stavieb
 • Plánovanie dopravnej infraštruktúry
 • Železničné staviteľstvo
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.