Technika a informatika

10 škôl a fakúlt

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

 • Architektúra a urbanizmus
 • Integrované systémy riadenia
 • Inžinierstvo kvality produkcie

a ďalších 11 programov

14 programov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Automatizované elektrotechnické systémy
 • Automobilová elektronika

a ďalších 14 programov

17 programov

Letecká fakulta

 • Letecká a kozmická technika (Aerospace Technology)
 • Letecké a kozmické inžinierstvo
 • Letecké a kozmické systémy

a ďalších 8 programov

11 programov

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Dopravná logistika podniku
 • Geodézia a geografické informačné systémy
 • Priemyselná logistika

a ďalšie 2 programy

5 programov

Stavebná fakulta

 • Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
 • Nosné konštrukcie a dopravné stavby
 • Nosné konštrukcie budov

a ďalších 10 programov

13 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta verejnej správy

 • Informačné systémy vo verejnej správe
1 program

Prírodovedecká fakulta

 • Analytická chémia
 • Analýza dát a umelá inteligencia
 • Anorganická chémia

a ďalších 14 programov

17 programov

Filozofická fakulta

 • Britské a americké štúdiá - Informatika
 • Nemecký jazyk a literatúra - Informatika
 • Slovenský jazyk a literatúra - Informatika
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.