Technika a informatika

4 školy a fakulty

🍀 Zavŕtaj sa do umenia, drevárstva, dizajnu, ekonómie, drevených stavieb, či bezpečnostných vied! TUZVO

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

  • Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
  • Automatizácia a informatizácia procesov
  • Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle

a ďalších 11 programov

14 programov

Fakulta masmediálnej komunikácie

  • Masmediálna komunikácia
  • Mediálne a informačné kompetencie
  • Teória digitálnych hier
3 programy

Fakulta prírodných vied

  • Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia
  • Aplikovaná analytická chémia
  • Aplikovaná chémia

a ďalšie 4 programy

7 programov

Pedagogická fakulta

  • Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.