Technika a informatika

4 školy a fakulty

Fakulta masmediálnej komunikácie

  • Masmediálna komunikácia
  • Teória digitálnych hier
2 programy

Fakulta prírodných vied

  • Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia
  • Aplikovaná chémia
  • Aplikovaná informatika

a ďalšie 3 programy

6 programov

Pedagogická fakulta

  • Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
1 program

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

  • Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
  • Automatizácia a informatizácia procesov
  • Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle

a ďalších 20 programov

23 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.