Technika a informatika

5 škôl a fakúlt

Technická fakulta

  • Automobilová doprava
  • Automobilové dopravné systémy
  • Dopravné stroje a zariadenia

a ďalších 14 programov

17 programov

Fakulta ekonomiky a manažmentu

  • Aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení
1 program

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

  • Pozemkové úpravy a informačné systémy v poľnohospodárstve
1 program

Fakulta prírodných vied

  • Aplikovaná informatika
  • Aplikovaná informatika (konverzný)
  • Teória vyučovania informatiky
  • Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.