Technika a informatika

5 škôl a fakúlt

Fakulta riadenia a informatiky

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikované sieťové inžinierstvo
 • Aplikované sieťové inžinierstvo (konverzný)

a ďalších 14 programov

17 programov

Strojnícka fakulta

 • Automatizované výrobné systémy
 • Časti a mechanizmy strojov
 • Energetická a environmentálna technika

a ďalších 15 programov

18 programov

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

 • Aplikovaná telematika
 • Automatizácia
 • Autotronika

a ďalších 16 programov

19 programov

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

 • Cestná doprava
 • Distribučné technológie a služby
 • Dopravná technika a technológia

a ďalších 14 programov

17 programov

Stavebná fakulta

 • Aplikovaná mechanika
 • Cestné staviteľstvo
 • Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

a ďalších 10 programov

13 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.