Elektrotechnika a komunikácia

12 škôl a fakúlt

Získaj konkurenčnú výhodu na pracovnom trhu a vyber si štúdium 📚 na TUZVO!

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Elektroenergetika
 • Elektronika
 • Elektronika a fotonika

a ďalších 5 programov

8 programov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Automobilová elektronika
 • Elektroenergetika

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

 • Inteligentné technológie v priemysle
 • Počítačová podpora výrobných technológií
 • Procesná technika

a ďalšie 4 programy

7 programov

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

 • Automatizácia
 • Biomedicínske inžinierstvo
 • Elektrooptika

a ďalších 12 programov

15 programov

Strojnícka fakulta

 • Bezpečnosť technických systémov
 • Počítačová podpora strojárskej výroby
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

 • Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
 • Automatizácia a informatizácia procesov
 • Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle

a ďalšie 2 programy

5 programov

Vysoká škola DTI

 • MSc. - Management and Technology
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta masmediálnej komunikácie

 • Masmediálna komunikácia
 • Mediálne a informačné kompetencie
2 programy