Elektrotechnika a komunikácia

13 škôl a fakúlt

EUBA spúšťa nový profesijne orientovaný študijný program 😍. Prihlás sa do 30. júla!

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

 • Inteligentné technológie v priemysle
 • Počítačová podpora výrobných technológií
 • Procesná technika

a ďalšie 4 programy

7 programov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Automobilová elektronika
 • Elektroenergetika

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Elektroenergetika
 • Elektronika
 • Elektronika a fotonika

a ďalších 5 programov

8 programov

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

 • Military Communication and Information Systems
 • Vojenské spojovacie a informačné systémy
2 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Strojnícka fakulta

 • Bezpečnosť technických systémov
 • Počítačová podpora strojárskej výroby
2 programy

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

 • Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
 • Automatizácia a informatizácia procesov
 • Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Technická fakulta

 • Výrobné technológie pre automobilový priemysel
1 program

Fakulta masmediálnej komunikácie

 • Masmediálna komunikácia
 • Mediálne a informačné kompetencie
2 programy

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

 • Automatizácia
 • Biomedicínske inžinierstvo
 • Elektrooptika

a ďalších 12 programov

15 programov