Elektrotechnika a komunikácia

15 škôl a fakúlt

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Automatizované elektrotechnické systémy
 • Automobilová elektronika

a ďalších 8 programov

11 programov

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

 • Inteligentné technológie v priemysle
 • Manažment výroby
 • Monitoring a diagnostika technických zariadení

a ďalších 8 programov

11 programov

Letecká fakulta

 • Letecké a priemyselné elektronické systémy
1 program

Strojnícka fakulta

 • Bezpečnosť technických systémov
 • Počítačová podpora strojárskej výroby
 • Priemyselná automatizácia
3 programy

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

 • Integrované systémy riadenia
 • Inžinierstvo kvality produkcie
 • Konštrukčné materiály v automobilovom priemysle

a ďalšie 3 programy

6 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta informatiky a informačných technológií

 • Počítačové a komunikačné systémy a siete
 • Výskumná orientácia v bakalárskom štúdiu
2 programy

Technická fakulta

 • Technika pre obnoviteľné zdroje energie
1 program

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Automobilová elektronika
 • Elektroenergetika
 • Elektronika

a ďalších 10 programov

13 programov

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • Dátová veda
 • Dátová veda (konverzný program)
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta prírodných vied

 • Učiteľstvo techniky
 • Učiteľstvo techniky (v kombinácii)
2 programy

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

 • Aplikovaná telematika
 • Automatizácia
 • Autotronika

a ďalších 14 programov

17 programov

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

 • Elektronické systémy
 • Počítačové systémy, siete a služby
 • Vojenské spojovacie a informačné systémy
3 programy

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

 • Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
 • Automatizácia a informatizácia procesov
 • Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.