Technika a informatika

50 škôl a fakúlt

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Automatizované elektrotechnické systémy
 • Automobilová elektronika

a ďalších 11 programov

14 programov

Fakulta informatiky a informačných technológií

 • Informačná bezpečnosť
 • Informatika
 • Internetové technológie

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

 • Architektúra a urbanizmus
 • Integrované systémy riadenia
 • Konštrukčné materiály v automobilovom priemysle

a ďalších 5 programov

8 programov

Fakulta špeciálnej techniky

 • Automobilové inžinierstvo
 • Servis a opravy automobilov
 • Špeciálna strojárska technika
3 programy

Letecká fakulta

 • Letecká a kozmická technika (Aerospace Technology)
 • Manažérstvo leteckej dopravy
 • Pilot

a ďalšie 4 programy

7 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Strojnícka fakulta

 • Automobilová výroba
 • Digitálne inžinierstvo
 • Kvalita a bezpečnosť

a ďalších 8 programov

11 programov

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Dopravná logistika podniku
 • Geodézia a geografické informačné systémy
 • Priemyselná logistika

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

 • Manažment výroby
 • Monitoring a diagnostika technických zariadení
 • Počítačová podpora výrobných technológií

a ďalšie 3 programy

6 programov

Stavebná fakulta

 • Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
 • Pozemné stavby a architektúra
 • Realizácia dopravných stavieb

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta priemyselných technológií v Púchove

 • Materiálové inžinierstvo
 • Materiály a technológie pre automobilový priemysel
 • Počítačová podpora materiálového inžinierstva
 • Textilná technológia a návrhárstvo
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Stavebná fakulta

 • Civil engineering
 • Inžinierske a environmentálne staviteľstvo
 • Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

a ďalších 6 programov

9 programov

Strojnícka fakulta

 • Aplikovaná mechanika a mechatronika
 • Automatizácia a informatizácia strojov a procesov
 • Automobily a mobilné pracovné stroje

a ďalších 11 programov

14 programov

Fakulta riadenia a informatiky

 • Informačné a sieťové technológie
 • Informatika
 • Informatika (konverzný)

a ďalšie 3 programy

6 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Technická fakulta

 • Automobilová doprava
 • Informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike
 • Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách

a ďalších 9 programov

12 programov

Fakulta ekonomiky a manažmentu

 • Aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení
1 program

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

 • Pozemkové úpravy a informačné systémy v poľnohospodárstve
1 program

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná informatika
 • Automobilová elektronika
 • Automobilová mechatronika

a ďalších 7 programov

10 programov