Technika a informatika

48 škôl a fakúlt

 💡 Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Automobilová elektronika
 • Elektroenergetika

a ďalších 8 programov

11 programov

Strojnícka fakulta

 • Aplikovaná mechanika a mechatronika
 • Applied Mechanics and Mechatronics
 • Automatizácia a informatizácia strojov a procesov

a ďalších 9 programov

12 programov

Fakulta techniky

 • Výrobná technika a manažment výrobných procesov
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie
 • Biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie - konverzný program
 • Biotechnológia

a ďalších 7 programov

10 programov

Stavebná fakulta

 • Civil Engineering
 • Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
 • Matematicko-počítačové modelovanie

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná informatika
 • Automobilová mechatronika
 • Elektroenergetika

a ďalších 5 programov

8 programov

Fakulta architektúry a dizajnu

 • Architektúra a urbanizmus
 • Architektúra a urbanizmus v anglickom jazyku
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Letecká fakulta

 • Aerospace Technology
 • Air Transport Management
 • Letecká a kozmická technika

a ďalšie 3 programy

6 programov

Strojnícka fakulta

 • Automobilová výroba
 • Kvalita a bezpečnosť
 • Počítačová podpora strojárskej výroby

a ďalších 6 programov

9 programov

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Dopravná logistika podniku
 • Priemyselná logistika
 • Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

 • Počítačová podpora výrobných technológií
 • Priemyselný manažment
 • Smart technológie v priemysle
 • Technológie automobilovej výroby
4 programy

Stavebná fakulta

 • Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
 • Pozemné stavby a architektúra
 • Technológia a manažment v stavebníctve
3 programy

Drevárska fakulta

 • Drevárstvo s podporou informačných technologií
 • Drevené stavby
2 programy

Fakulta priemyselných technológií v Púchove

 • Materiálové inžinierstvo
 • Počítačová podpora materiálového inžinierstva
2 programy

Fakulta riadenia a informatiky

 • Informačné a sieťové technológie
 • Informatika
 • Informatika a riadenie
 • Počítačové inžinierstvo
4 programy

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

 • Automatizácia
 • Biomedicínske inžinierstvo
 • Elektrooptika

a ďalšie 3 programy

6 programov