Technika a informatika

16 škôl a fakúlt

Fakulta informatiky a informačných technológií

 • Aplikovaná informatika
 • Informačná bezpečnosť
 • Informačné systémy

a ďalších 8 programov

11 programov

Stavebná fakulta

 • Aplikovaná matematika
 • Aplikovaná mechanika
 • Architektonické konštrukcie a projektovanie

a ďalších 18 programov

21 programov

Strojnícka fakulta

 • Aplikovaná mechanika
 • Aplikovaná mechanika a mechatronika
 • Automatizácia a informatizácia strojov a procesov

a ďalších 28 programov

31 programov

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy

 • Informačné a telekomunikačné technológie v podnikaní
 • Podnikateľské analýzy a informačné systémy v podnikaní
 • Softvérový inžiniering a podnikové analýzy

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta hospodárskej informatiky

 • Aktuárstvo
 • Hospodárska informatika
 • Informačný manažment

a ďalšie 2 programy

5 programov

Prírodovedecká fakulta

 • Biotechnológie
 • Geografia, kartografia a geoinformatika
 • Jadrová chémia

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná mechatronika

a ďalších 26 programov

29 programov

Fakulta architektúry a dizajnu

 • Architektúra
 • Architektúra a urbanizmus
 • Dizajn

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • Aplikovaná informatika
 • Bioinformatika
 • Bioinformatika (konverzný program)

a ďalších 8 programov

11 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta managementu

 • Aplikovaný digitálny manažment
1 program

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

 • Architektonická tvorba
 • Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry
2 programy

Akadémia Policajného zboru

 • Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku
1 program

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
1 program

Paneurópska vysoká škola

 • Aplikovaná informatika
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Biochémia a biomedicínske technológie
 • Biotechnológia
 • Biotechnológia (konverzný)

a ďalšie 2 programy

5 programov