Technika a informatika

19 škôl a fakúlt

EUBA spúšťa nový profesijne orientovaný študijný program 😍. Prihlás sa do 31. júla!

Strojnícka fakulta

 • Aplikovaná mechanika
 • Aplikovaná mechanika (EN)
 • Aplikovaná mechanika a mechatronika

a ďalších 20 programov

23 programov

Fakulta hospodárskej informatiky

 • Aktuárstvo
 • Data Science v ekonómii
 • Hospodárska informatika
 • Informačný manažment
4 programy

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Analytická chémia
 • Anorganická chémia
 • Anorganické technológie a materiály

a ďalších 29 programov

32 programov

European School of Business & Management SE

 • MSc Environmentálny management
 • MSc Inžinierstvo
 • MSc Management informačných technológií
 • MSc Procesné riadenie a priemyslové inžinierstvo
4 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Business Institut EDU a.s.

 • MBA - Doprava, spoje a logistika (online)
 • MBA - Doprava, spoje a logistika (Praha)
 • MBA - Finančný management a strategické riadenie financií (online)

a ďalšie 4 programy

7 programov

Stavebná fakulta

 • Aplikovaná matematika
 • Architektonické konštrukcie a projektovanie
 • Civil engineering

a ďalších 13 programov

16 programov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná mechatronika a elektromobilita

a ďalších 15 programov

18 programov

Fakulta architektúry a dizajnu

 • Architektúra
 • Architektúra a urbanizmus
 • Architektúra a urbanizmus v anglickom jazyku

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta informatiky a informačných technológií

 • Aplikovaná informatika
 • Informačná bezpečnosť
 • Informatika
 • Inteligentné softvérové systémy
4 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Ústav manažmentu

 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku
 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku (AJ)
 • Odvetvové ekonomiky a manažment

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • Aplikovaná informatika
 • Bioinformatika
 • Dátová veda

a ďalšie 4 programy

7 programov

Prírodovedecká fakulta

 • Biotechnológie
 • Geografia, kartografia a geoinformatika
 • Jadrová chémia a rádioekológia
 • Teoretická a počítačová chémia
4 programy

Vysoká škola logistiky o.p.s.

 • Informatika pre logistiku
 • Informatika pre logistiku a riadenie
 • MBA
3 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

 • Architektonická tvorba
 • Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry
2 programy

Akadémia Policajného zboru

 • Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku
1 program

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
1 program

Paneurópska vysoká škola

 • Aplikovaná informatika
1 program