Jadrové inžinierstvo

4 školy a fakulty

Prírodovedecká fakulta

  • Jadrová chémia
  • Jadrová chémia a rádioekológia
2 programy

Fakulta elektrotechniky a informatiky

  • Elektroenergetika
  • Fyzikálne inžinierstvo
  • Jadrová energetika
  • Jadrové a fyzikálne inžinierstvo
4 programy

Fakulta techniky

  • Inžinierstvo dopravnej a energetickej techniky
  • Manažérstvo prevádzky dopravnej a energetickej techniky
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.