Technika a informatika

54 škôl a fakúlt

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Fakulta hospodárskej informatiky

 • Aktuárstvo
 • Hospodárska informatika
 • Informačný manažment
 • Štatistické metódy v ekonómii
4 programy

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

 • Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
 • Automatizácia a informatizácia procesov
 • Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle

a ďalších 11 programov

14 programov

Ústav manažmentu

 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku
 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku (AJ)
 • Odvetvové ekonomiky a manažment

a ďalšie 4 programy

7 programov

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • Aplikovaná informatika
 • Bioinformatika
 • Dátová veda

a ďalšie 4 programy

7 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta prírodných vied

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná informatika a vývoj softvéru
 • Environmentálna biológia

a ďalšie 3 programy

6 programov

Prírodovedecká fakulta

 • Biotechnológie
 • Geografia, kartografia a geoinformatika
 • Jadrová chémia

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Technická fakulta

 • Automobilová doprava
 • Automobilové dopravné systémy
 • Dopravné stroje a zariadenia

a ďalších 7 programov

10 programov

Fakulta ekonomiky a manažmentu

 • Aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení
1 program

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

 • Krajinné inžinierstvo a Pozemkové úpravy a informačné systémy v poľnohospodárstve
1 program

Fakulta ekonómie a informatiky

 • Aplikovaná informatika
 • Teória vyučovania matematiky a informatiky
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta prírodných vied

 • Aplikovaná informatika
 • Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
2 programy

Fakulta verejnej správy

 • Informačné systémy vo verejnej správe
1 program

Prírodovedecká fakulta

 • Analytická chémia
 • Analýza dát a umelá inteligencia
 • Anorganická chémia

a ďalších 11 programov

14 programov

Fakulta masmediálnej komunikácie

 • Masmediálna komunikácia
 • Mediálne a informačné kompetencie
 • Teória digitálnych hier
3 programy

Fakulta prírodných vied

 • Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia
 • Aplikovaná analytická chémia
 • Aplikovaná chémia

a ďalšie 4 programy

7 programov