Technika a informatika

55 škôl a fakúlt

Klimatická kríza je realita,♻️ zabojuj spolu s nami o našu planétu! TUZVO

Stavebná fakulta

 • Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
 • Nosné konštrukcie a dopravné stavby
 • Pozemné stavby

a ďalších 5 programov

8 programov

Drevárska fakulta

 • Drevárstvo s podporou informačných technologií
 • Drevené stavby
2 programy

Fakulta priemyselných technológií v Púchove

 • Materiálové inžinierstvo
 • Materiály
 • Počítačová podpora materiálového inžinierstva
3 programy

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

 • Automatizácia
 • Biomedicínske inžinierstvo
 • Elektrooptika

a ďalších 12 programov

15 programov

Stavebná fakulta

 • Civil Engineering Structures
 • Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
 • Pozemné staviteľstvo

a ďalšie 3 programy

6 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

 • Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
 • Automatizácia a informatizácia procesov
 • Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle

a ďalších 11 programov

14 programov

Ústav manažmentu

 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku
 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku (AJ)
 • Odvetvové ekonomiky a manažment

a ďalšie 4 programy

7 programov

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • Aplikovaná informatika
 • Bioinformatika
 • Dátová veda

a ďalšie 4 programy

7 programov

Fakulta prírodných vied

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná informatika a vývoj softvéru
 • Environmentálna biológia

a ďalšie 3 programy

6 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Prírodovedecká fakulta

 • Biotechnológie
 • Geografia, kartografia a geoinformatika
 • Jadrová chémia

a ďalšie 2 programy

5 programov

Vysoká škola DTI

 • MSc. - Management and Technology
1 program

Technická fakulta

 • Automobilová doprava
 • Automobilové dopravné systémy
 • Dopravné stroje a zariadenia

a ďalších 6 programov

9 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta ekonómie a informatiky

 • Aplikovaná informatika
 • Teória vyučovania matematiky a informatiky
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
1 program

Fakulta verejnej správy

 • Informačné systémy vo verejnej správe
1 program

Prírodovedecká fakulta

 • Analytická chémia
 • Analýza dát a umelá inteligencia
 • Anorganická chémia

a ďalších 11 programov

14 programov