Technika a informatika

56 škôl a fakúlt

UNIZA  →  Fakulta humanitných vied uzatvára 2. kolo až 31.7.2024, 😊🎓 tak si podaj prihlášku!  

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

 • Inteligentné technológie v priemysle
 • Počítačová podpora výrobných technológií
 • Priemyselný manažment

a ďalších 5 programov

8 programov

Stavebná fakulta

 • Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
 • Nosné konštrukcie a dopravné stavby
 • Pozemné stavby

a ďalších 5 programov

8 programov

Fakulta priemyselných technológií v Púchove

 • Materiálové inžinierstvo
 • Materiály
 • Počítačová podpora materiálového inžinierstva
3 programy

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

 • Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
 • Automatizácia a informatizácia procesov
 • Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle

a ďalších 11 programov

14 programov

Ústav manažmentu

 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku
 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku (AJ)
 • Odvetvové ekonomiky a manažment

a ďalšie 3 programy

6 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • Aplikovaná informatika
 • Bioinformatika
 • Dátová veda

a ďalšie 4 programy

7 programov

Fakulta prírodných vied

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná informatika a vývoj softvéru
 • Environmentálna biológia

a ďalšie 3 programy

6 programov

Prírodovedecká fakulta

 • Biotechnológie
 • Geografia, kartografia a geoinformatika
 • Jadrová chémia a rádioekológia
 • Teoretická a počítačová chémia
4 programy

Vysoká škola logistiky o.p.s.

 • Informatika pre logistiku
 • Informatika pre logistiku a riadenie
 • MBA
3 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Technická fakulta

 • Automobilová doprava
 • Automobilové dopravné systémy
 • Dopravné stroje a zariadenia

a ďalších 7 programov

10 programov

Drevárska fakulta

 • Drevárstvo s podporou informačných technologií
 • Drevené stavby
2 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta techniky

 • Výrobná technika
 • Výrobná technika a manažment výrobných procesov
2 programy

Fakulta ekonómie a informatiky

 • Aplikovaná informatika
 • Teória vyučovania matematiky a informatiky
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
1 program

Fakulta verejnej správy

 • Informačné systémy vo verejnej správe
1 program

Prírodovedecká fakulta

 • Analytická chémia
 • Analýza dát a umelá inteligencia
 • Anorganická chémia

a ďalších 15 programov

18 programov