Technika a informatika

53 škôl a fakúlt

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

 • Pozemkové úpravy a informačné systémy v poľnohospodárstve
1 program

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná mechatronika

a ďalších 26 programov

29 programov

Fakulta architektúry a dizajnu

 • Architektúra
 • Architektúra a urbanizmus
 • Dizajn

a ďalšie 3 programy

6 programov

Drevárska fakulta

 • Drevárstvo s podporou informačných technologií
 • Drevené stavby
2 programy

Fakulta techniky

 • Ekotechnika
 • Integrované manažérstvo priemyselných procesov
 • Inžinierstvo dopravnej a energetickej techniky

a ďalšie 3 programy

6 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Lesnícka fakulta

 • Aplikovaná geoinformatika a geodézia
1 program

Fakulta ekonómie a informatiky

 • Aplikovaná informatika
 • Teória vyučovania matematiky a informatiky
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
1 program

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • Aplikovaná informatika
 • Bioinformatika
 • Bioinformatika (konverzný program)

a ďalších 8 programov

11 programov

Fakulta managementu

 • Aplikovaný digitálny manažment
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta prírodných vied

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná informatika (konverzný)
 • Teória vyučovania informatiky
 • Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
4 programy

Fakulta prírodných vied

 • Aplikovaná chémia a forenzná prax
 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná informatika (2014)

a ďalších 5 programov

8 programov

Fakulta verejnej správy

 • Informačné systémy vo verejnej správe
1 program

Prírodovedecká fakulta

 • Analytická chémia
 • Analýza dát a umelá inteligencia
 • Anorganická chémia

a ďalších 14 programov

17 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta masmediálnej komunikácie

 • Masmediálna komunikácia
 • Teória digitálnych hier
2 programy

Fakulta prírodných vied

 • Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia
 • Aplikovaná chémia
 • Aplikovaná informatika

a ďalšie 3 programy

6 programov

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

 • Architektonická tvorba
 • Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry
2 programy

Strojnícka fakulta

 • Automatizované výrobné systémy
 • Časti a mechanizmy strojov
 • Energetická a environmentálna technika

a ďalších 15 programov

18 programov

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

 • Aplikovaná telematika
 • Automatizácia
 • Autotronika

a ďalších 16 programov

19 programov